Atea Sverige gör ett starkt andra kvartal med fortsatt tillväxt. Omsättningen landar på 5,5 miljarder kronor, en procentuell tillväxt på 16 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet ökar med 18 procent och landar på 139 miljoner kronor, en ökning från 118 miljoner under andra kvartalet 2021.

Atea Sverige levererar ett fortsatt fint resultat och stänger det första halvåret på ett positivt sätt. Det osäkra världsläget och fortsatta svårigheter i globala leveranskedjor har skapat utmaningar för många företag och organisationer. Detta till trots är Atea Sveriges resultat i andra kvartalet på rekordnivå.

– Vår tillväxt drivs av en stark utveckling inom samtliga affärsområden. Trots utmaningar i vår omvärld har medarbetarna levererat fantastiskt bra och skapat värde för våra kunder, säger Linus Wallin, vd Atea Sverige.

Ateas tillväxt har under kvartalet drivits av både hårdvara, mjukvara och konsulttjänster. Efterfrågan på Ateas produkter och tjänster har varit tydlig inom både offentlig och privat sektor, med en tillväxt på 14 procent inom offentlig sektor och 19 procent inom den privata sektorn.

Säkerhet och kompetensbrist i fokus
Under det svenska it-toppmötet Atea Bootcamp i juni presenterades nya insikter från årets upplaga av rapporten Voister CIO Analytics. Rapporten visar bland annat att svenska it-beslutsfattare, inom både offentlig och privat sektor, uppger säkerhet som den största utmaningen under det kommande året för deras it-organisationer. CIO:erna slår även fast att kompetensbristen inom branschen är ett fortsatt stort problem.

– För våra kunder är det återkommande två utmaningar som lyfts, kompetensbrist och säkerhet. Behovet av kompetenta medarbetare inom it och tech är stort, och ökar framöver. Dessutom har risken för cyberattacker fått många att lyfta säkerhetsfrågan ytterligare inom organisationen. Där står Atea väl positionerat att fortsätta stötta kunderna med både kompetenta konsulter och helhetslösningar så att de kan fokusera på att utveckla sina verksamheter, säger Linus Wallin.

Viktigt förvärv under kvartalet
Atea ser att kunderna i högre utsträckning bygger hybrida och mer komplexa it-miljöer. För att bygga vidare på sin egen kompetens, och ytterligare stötta kunderna i deras digitala transformation, förvärvade Atea Sverige under andra kvartalet it-konsultbolagen Human IT Syd och Human IT Väst. Därmed välkomnas samtliga medarbetare in i regionerna Syd och Väst, och till Ateas nationella enhet för systemutveckling.

Atea-koncernen
Atea-koncernen ökade omsättningen under kvartalet med 11,5 procent jämfört med samma period förra året, till 12,2 miljarder norska kronor. Resultatet (EBIT) blev 281 miljoner norska kronor, en uppgång från 206 miljoner under samma period föregående år.