Arbetsmarknaden är fortsatt motståndskraftig trots det ekonomiska läget.

I slutet av juni var drygt 322 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är 12 000 färre än samma månad förra året. Även långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten minskar när man jämför med i fjol.

Däremot var antalet arbetslösa något fler nu i juni än föregående månad vilket är normalt för säsongen. Det beror på att många utbildningar avslutas inför sommaren och studenter skriver då in sig på Arbetsförmedlingen. Säsongsvariationen avspeglas också i ungdomsarbetslösheten som brukar vara något högre under sommarmånaderna.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos, som presenterades i juni, väntas arbetslösheten börja öka under andra halvan av 2023 efter att ha varit på den lägsta nivån sedan mars 2009.

 

Kort om arbetsmarknaden i juni 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2022.

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 322 411 personer (334 805).
  • 7,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 37 078 ungdomar (38 106).
  • 137 652 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (160 156).
  • 150 807 personer var öppet arbetslösa (155 703).
  • 171 604 personer deltog i program med aktivitetsstöd (179 102).
  • 38 587 personer anmälde sig som arbetssökande (36 766).
  • 29 581 personer fick arbete (34 243).
  • 5 374 personer varslades om uppsägning (2 556).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.