Trots börsoron i mars fortsatte spararna att nyspara i fonder. Enligt siffror från Fondbolagens förening ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige under månaden med över 100 miljarder kronor och uppgick vid utgången av mars till 6 341 miljarder. Trots detta uppvisade blandfonder och hedgefonder nettouttag medan aktiefonder och räntefonder hade nettoinsättningar.

Aktiefonder hade en nettoinsättning på 2,2 miljarder kronor trots börsoron. Samtidigt noterade korta räntefonder ett nettoinflöde på 3,1 miljarder kronor, medan långa räntefonder nettosparades 1,5 miljarder kronor. Dock gjordes det nettouttag från blandfonder på 2,4 miljarder och från hedgefonder på 0,4 miljarder.

”Spararna har under årets inledning varit optimistiska när de framför allt köpt aktiefonder samtidigt som de sålt mindre svängiga korta räntefonder. Nu i mars har de aktiva fondspararna snarare varit försiktigt optimistiska då de fortsätter att sätta in pengar i aktiefonder samtidigt som de till skillnad från januari och februari även köper korta räntefonder. Jag tycker det är klokt att fördela sitt sparande på olika fondtyper. Pengar till sparmål i närtid mår bättre med mindre risk medan pengar till långsiktiga sparmål tål de stora svängningar som vi nu upplever under enskilda börsdagar”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Utvecklingen på världens aktiemarknader var turbulent under mars månad, och Stockholmsbörsen sjönk med 0,4 procent (inklusive utdelningar). Trots detta uppvisade aktiefonder ett nettoinflöde på totalt 2,2 miljarder kronor, och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder. Indexfonder fortsätter också att uppvisa stora inflöden med nettoinsättningar på 9,3 miljarder kronor i mars.

Långa räntefonder noterade under mars ett nettoinflöde på totalt 1,5 miljarder kronor. Däremot gjordes det nettouttag från företagsobligationsfonder på 0,7 miljarder kronor. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 9 miljarder kronor, medan företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på 7,4 miljarder kronor.

Sammantaget visar siffrorna från Fondbolagens förening att spararna fortsätter att nyspara i fonder trots börsoron under mars. Det är också positivt att spararna är försiktigt optimistiska och sprider sitt sparande på olika fondtyper. Detta är en viktig strategi för att uppnå en långsiktig avkastning på sina investeringar.

För kompletta tabeller etc, läs här.

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, C WorldWide, Didner & Gerge Fonder, East Capital Group, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International,  First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Fonder, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Nordnet Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, Storebrand Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, TIN Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.