NGM-noterade investmentbolaget Abelco Investment Group, med primära allokeringar av sina investeringar inom E-sport / Gaming, Fintech och E-handel, släppte nyligen sin kvartalsredogörelse för Q3 2022 som visade på fortsatt hög substansrabatt. Nyligen noterades portföljbolaget RightBridge och trots den svaga kursutvecklingen i starten för RightBridge uppgår Abelcos substansvärde till ca 353 MSEK (0,19 kr / aktie) per sista oktober.

Substansrabatten är en av de största rabatterna jämfört med andra noterade investmentbolag i Sverige. Substansvärdet kan jämföras med dagens börsvärde som uppgår till ca 110 MSEK. Således finns det en trygg grund i de bakomliggande värdena när Abelco nu tar in kapital för att ytterligare stärka sina ägarpositioner i sina befintliga bolag och samtidigt bidra till deras fortsatta tillväxt.

iCandy Interactive är ett viktigt portföljbolag då det utgör drygt 25 procent av den totala portföljen. Nyligen presenterade iCandy sina Q3-siffror som visade på en stark tillväxt där de totala intäkterna uppgick till 9 miljoner AUD, vilket kan jämföras med 8,2 miljoner AUD under Q2. Intäkterna i Q3 innebär ett nytt intäktsrekord på kvartalsbasis för iCandy som fortsätter leverera i en snabbväxande mobilspelsbransch.

Abelco genomför nu en emission för att ha möjlighet att fortsätta bistå med kapital till sina portföljbolag i ett omvärldsläge då de behöver det som mest. 

I de sektorer vi just nu befinner oss i ser vi en stor potential och vi i Abelco har nu även en mycket bra positionering för att stå framåtlutad i denna marknad och samtidigt ta ytterligare marknadsandelar. Vi ser ljust på RightBridge och ser att bolaget fortsätter den planerade strategin. Vi anser inte att något fundamentalt har förändrats i bolaget, istället har vi höga förväntningar om en spännande framtid, säger Johan Rooth, vd på Abelco.

Vill du läsa mer om Abelco och investera inom vertikalerna E-sport / Gaming, Fintech och E-handel så kan du läsa mer här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.