Sommaren börjar med en ökning på 1 % för villapriserna, medan bostadsrättspriserna förblir oförändrade efter en stabilare utveckling i maj. Den nedåtgående prisutvecklingen i Storstockholm, där cirka 40 % av landets bostadsrätter säljs, påverkar den nationella siffran och håller den på 0 %. Enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik är prisfallet på årsbasis nu 5 % för bostadsrätter och 12 % för villor.

Bostadsrätter

I både Stormalmö och centrala Malmö ökade priserna med 2 %. I Storgöteborg och centrala Stockholm ökade priserna med 1 %. I centrala Göteborg var priserna oförändrade medan de sjönk med 1 % i Storstockholm. På årsbasis varierar nedgångarna från 3 % i Storstockholm till 7 % i Storgöteborg och centrala Malmö.

Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, kommenterar: ”På länsnivå varierar prisutvecklingen på årsbasis från en ökning på 1 % i Jämtland till en minskning på 18% i Östergötland.”

Villor

Under juni ökade priserna med 1 % i Storgöteborg och i resten av landet utanför storstadsområdena, där nästan 70 % av villaförsäljningarna äger rum, medan de förblev oförändrade i Storstockholm och Stormalmö. På årsbasis har priserna minskat med 11% till 12 % i samtliga storstadsområden.

Hans Flink tillägger: ”Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan en minskning på 2 % i Norrbotten till 15 % i Södermanland.”

Marknaden

De senaste uppgångarna på bostadsrätter har lett till att prisförändringen sedan toppnoteringen i mars/april förra året har återhämtat sig något och ligger nu på -9 %. Villapriserna har återhämtat sig något mindre och ligger nu på -12 % jämfört med förra årets toppnotering. Antalet sålda bostäder fortsätter att vara lågt, med en minskning på 22 % för bostadsrätter och 18 % för villor under första halvåret jämfört med samma period föregående år, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet, säger: ”Trots att Riksbanken sannolikt inte har avslutat räntehöjningarna bedömer en majoritet av våra medlemmar att prisstabiliseringen kommer att fortsätta under det tredje kvartalet. Samtidigt har kraftigt ökade boendeutgifter gjort det svårare för många som behöver flytta att faktiskt göra det, vilket avspeglas i de låga försäljningssiffrorna.”

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2023

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 2% – 5% 42 680
Centrala Stockholm + 1% + 2% – 4% 105 294
Stor-Stockholm – 1% + 2% – 3% 63 287
Centrala Göteborg ± 0% + 3% – 6% 64 688
Stor-Göteborg + 1% + 5% – 7% 46 924
Centrala Malmö + 2% + 4% – 7% 37 772
Stor-Malmö + 2% + 6% – 6% 35 004

Statistiken baseras på försäljningen av 25 102 bostadsrätter under april 2023 – juni 2023. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2023 – mars 2023, tolvmånaderssiffran med april 2022 – juni 2022 och i enmånadssiffran jämförs mars 2023 – maj 2023 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, juni 2023

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 2% – 12% 3 750 000
Stor-Stockholm ± 0% + 2% – 11% 6 933 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% – 12% 5 374 000
Stor-Malmö ± 0% + 2% – 12% 4 819 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 824 villor under april 2023 – juni 2023. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2023 – mars 2023, tolvmånaderssiffran med april 2022 – juni 2022 och i enmånadssiffran jämförs mars 2023 – maj 2023 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket – 7% 2 179 000

Statistiken baseras på försäljningen av 3 975 fritidshus mellan juli 2022 och juni 2023. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.