Ökad marginal inom alla affärsområden

I en tid då den svenska ekonomin kämpar med lågkonjunkturen, har Fortnox lyckats visa på en imponerande tillväxt under det fjärde kvartalet. Företaget rapporterade en ökning av kunder med 16 000 till 536 000, tillsammans med en ökning av den genomsnittliga intäkten per kund (ARPC) med 8 kronor till 268. Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 451 miljoner kronor, jämfört med samma kvartal 2022, medan rörelseresultatet steg med hela 48 procent till 186 miljoner kronor. Denna framgång resulterade i en rörelsemarginal på 41 procent, den högsta någonsin för ett fjärde kvartal, och en kombinerad tillväxt och rörelsemarginal (RoF) på 68 procent. Aktien steg med över 15 procent i den inledande handeln.

Stabil kundtillväxt i en svag konjunktur

Trots en nedgång i antalet nystartade företag i Sverige, har Fortnox fortsatt att expandera och vinna marknadsandelar. Detta visar på företagets förmåga att anpassa sig och trivas även under ekonomiska utmaningar. Den ökade marginalen inom alla affärsområden och en RoF på 70 procent för helåret 2023 bevisar Fortnox styrka och stabilitet på marknaden.

Fjärde kvartalet 2023 i siffror

Under det fjärde kvartalet 2023 såg Fortnox en ökning i nettoomsättningen till 451 miljoner kronor, med en rörelsemarginal som stärktes till 41 procent. Resultatet efter skatt landade på 188 miljoner kronor, med ett resultat per aktie som ökade till 0,31 kronor.

Helåret 2023 visar på framgång

För hela året 2023 rapporterade Fortnox en nettoomsättning på 1 642 miljoner kronor, en ökning med 29 procent från föregående år. Rörelseresultatet steg till 673 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 42 procent. Styrelsen har föreslagit en ökad utdelning på 0,20 kronor per aktie, vilket markerar en ökning med 67 procent jämfört med året innan.

Sammanfattning

Fortnox framgång under 2023, speciellt under det fjärde kvartalet, visar på företagets robusta affärsmodell och förmåga att växa och generera värde för sina aktieägare även under ekonomiska motgångar. Med en ökad kundbas, starka finansiella resultat och en ökad utdelning, står Fortnox väl rustat inför framtiden.