Fortnox fortsätter att visa imponerande resultat under det andra kvartalet 2023. Företagets rörelseresultat har ökat med hela 52 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgår nu till 157 miljoner kronor. Den positiva utvecklingen återfinns inom samtliga affärsområden, och speciellt glädjande är att Pengar, Fortnox betaltjänst, har börjat generera vinst på grund av ökande volymer.

Förutom det starka rörelseresultatet har Fortnox även sett en betydande tillväxt i sin omsättning. Under det andra kvartalet ökade omsättningen med 31 procent till 404 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till imponerande 39 procent, vilket resulterade i en avkastning på eget kapital (RoE) på 70 procent. Dessutom har Fortnox nått två viktiga milstolpar. Antalet kunder passerade 500 000 under kvartalet och nådde 510 000 vid slutet av juni månad. Dessutom har Average Revenue Per Customer (ARPC) överskridit 250 kronor och landade till slut på 253 kronor.

En viktig faktor bakom Fortnox framgångar är deras ständiga strävan efter att förbättra och utveckla sina produkter och tjänster för att tillgodose kundernas behov. Under det senaste kvartalet har bolaget lanserat en rad nya och förbättrade funktioner. Till exempel har Företagsbrevlådan gjorts tillgänglig i Fortnox-appen, vilket gör det möjligt för användarna att läsa viktig post direkt i sina mobiler. Appen i sig har haft imponerande 266 000 månatliga användare under kvartalet, vilket tyder på dess popularitet och värde för kunderna.

En annan nyhet är förbättringarna på Marknadsplatsen, som har fått en ny visuell identitet, mer inspirerande innehåll och tydligare navigering. Detta har förbättrat användarupplevelsen av tjänsten och dess funktioner, som är integrerade med fortnox.se och möjliggör skalbarhet och nya tekniska lösningar.

Utöver dessa framsteg har Fortnox också aviserat ett samarbete som kommer att underlätta erbjudandet av tjänster kopplade till kundkännedom (KYC), vilket kommer att göra det enklare för redovisningsbyråer att uppfylla myndighetskrav och efterleva penningtvättslagen. Denna produkt kommer att lanseras senare under året. Fortnox har också introducerat en snabbare onboarding-process för kunder som vill använda sig av Fortnox bankintegration och har skapat integration med ytterligare två banker.

För helåret 2023 fortsätter Fortnox att visa starka resultat. Nettoomsättningen har ökat med 32 procent till 775 miljoner kronor under de första sex månaderna, och rörelseresultatet har ökat med imponerande 105 miljoner kronor till 298 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ligger på 38 procent och justerad för förvärv når den 40 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 233 miljoner kronor, vilket ger ett resultat per aktie på 0,38 kronor före och efter utspädning.

Fortnox fortsätter att vara en framgångssaga inom sitt område och visar att deras affärsmodell och ständiga strävan efter innovation och förbättring ger positiva resultat. Med imponerande tillväxtsiffror, starka rörelseresultat och nya spännande produkter och samarbeten i sikte verkar framtiden vara ljus för Fortnox och dess kunder.