Fortnox förvärvar samtliga aktier, ca 68,1%, från övriga delägare i Agoy It AB. Agoy blir därmed ett helägt dotterbolag till Fortnox den 1 juli 2022. Den totala köpeskillingen uppgår till 34,1 MSEK.

– Vi har nått en punkt där vår gemensamma produkt Bokslut & Skatt är redo att lanseras för en bredare publik. Vi är eniga med Agoys ägare och ledning om att satsningarna under nästa fas drivs bäst med Fortnox som tydlig ägare. Det är ett naturligt steg framåt, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Fortnox investerade ursprungligen i Agoy i april 2021. Därefter har bolagen haft ett tätt samarbete kring produkten Bokslut & Skatt, en produkt som utvecklats tillsammans med redovisningskonsulter, för redovisningskonsulter. Bokslut & Skatt gör jobbet med period- och årsavslut mycket smidigare då avstämning, rapportering, bokslut, skatt och årsredovisning är samlade i samma plattform, fullt integrerat med Fortnox.

– Bokslut & Skatt är en viktig pusselbit i vårt erbjudande till redovisningsbranschen. Med full integration i Fortnox system är detta ett viktigt steg mot att hjälpa byråerna att driva sin affär framåt, säger Camilla Skoog, affärsområdeschef Byrån.

Redan under Q4 2021 fick Bokslut & Skatt sina första kunder. Produkten behövs för alla verksamheter och riktar sig i första hand till ekonomer och redovisningskonsulter. Carl-Magnus Falk, vd och grundare för Agoy, kommer fortsätta att hjälpa Fortnox i arbetet för att underlätta implementeringen.

– Jag är stolt över vad vi har åstadkommit med Agoy. Att denna affär blir av beror på att Fortnox är det överlägset bästa förvaltaren av Agoy. Personligen är jag allt annat än en förvaltare. I och med affären vet jag att Agoy alltid kommer leva vidare.  Dock kommer jag fortsätta arbeta med Agoy till vi känner att Agoy kan stå starkt på egna ben, säger Carl-Magnus Falk, vd och grundare Agoy.

Tidigare i veckan ingick Fortnox ett samarbete med BokaDirekt.