L Brands försäljning av Victoria’s Secret till Sycamore Partners, en private equity investor, går om intet. Företagen sade i måndags att de nått en ömsesidig överenskommelse att inte genomföra affären. Tillkännagivandet kom efter att L Brands och Sycamore sparrade vid domstolen om att gå vidare med transaktionen baserad på Victoria’s Secret svar på Coronavirusutbrottet.

Det kom en pandemi i vägen

Sycamore och L Brands hade i februari kommit överens om att Sycamore skulle köpa en majoritet av Victoria’s Secret från L Brands för 525 miljoner dollar i en uppgörelse som förväntades avslutas i vår. Bath & Body Works, som också ägs av L Brands, skulle bli ett fristående offentligt företag. Men Sycamore försökte stödja sig från avtalet när pandemin tvingade Victoria’s Secret, och en stor del av detaljhandeln att tillfälligt att stänga butiker och avskeda anställda.

Omstrukturering

L Brands sade på måndag att de planerade att gå vidare med att etablera Bath & Body Works och Victoria’s Secret som två separata företag. Leslie H. Wexner, VD för L Brands, kommer fortfarande att avgå från sina roller som företagets verkställande direktör och ordförande. L Brands styrelse utsåg Stuart Burgdoerfer, ekonomichef för L Brands, till ny verkställande direktör för bolaget.