Svenskarna har minskat sin konsumtion av ekologiska livsmedel, medan dagligvaruhandelns egna märkesvaror har blivit allt mer populära. Detta enligt en ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Försäljningen av ekologiska livsmedel minskade med 2,4 procent 2022, jämfört med 2021, och totalt 7,5 procent sedan 2020. Totalt såldes ekologiska varor för 17,3 miljarder kronor förra året.

”Detta skiljer sig avsevärt från den allmänna trenden i livsmedelsbranschen, där försäljningen av dagligvaruhandelns egna märkesvaror ökade med nästan 8 procent förra året,” förklarar Mariah Nilsson från SCB.

Från 2016 har försäljningen av ekologiska produkter bara ökat med 2,1 procent. Under samma tid har den totala försäljningen av livsmedel skjutit i höjden med nästan 30 procent.

Nilsson pekar också på att försäljningen av egna märkesvaror har ökat kraftigt – en ökning med 46 procent sedan 2016, vilket motsvarar försäljning av 79,8 miljarder kronor 2022.

”Egna märkesvarors popularitet har vuxit enormt. Från 2016 till 2022 ökade dessa varor i försäljning 22 gånger mer än ekologiska produkter”, säger Nilsson.

En närmare titt på varugruppsdata visar att försäljningen av ekologiska produkter minskade i alla varugrupper under 2021-2022, förutom i två. Samtidigt ökade försäljningen av egna märkesvaror i alla varugrupper, igen med två undantag.

Kaffe, te och choklad märkte den största ökningen av egna märkesvaror med en ökning på 28,4 procent, tätt följd av bröd och andra spannmålsprodukter med en ökning på 26,2 procent.

”När vi ser tillbaka på 2016 ser vi en explosion i försäljningen av egna märkesvaror inom bröd och spannmålsprodukter – en ökning med nästan 88 procent. Samtidigt har ekologiska bröd och spannmålsprodukter sjunkit med 27 procent. Dock kan det noteras att försäljningen av ekologisk fisk har nästan fördubblats”, avslutar Mariah Nilsson.

Denna trend påvisar förändrade konsumtionsmönster bland svenska konsumenter, där ekologiska livsmedel har förlorat terräng till förmån för dagligvaruhandelns egna märkesvaror. Detta är sannolikt en konsekvens av den inbromsande konjunkturen med ökad inflation och därmed levnadskostnader. Att dagligvaruhandelns egna produkter ökar i stor omfattning visar på ett nytt handelsmönster för konsumenterna samtidigt som butikernas satsning på egna varumärken verkar bära frukt.

Hela pressmeddelandet från SCB kan läsas här.