Värmepumpar anses vara en viktig del av lösningen för att minska koldioxidutsläppen i Europa. Dock har den tidigare ökningen av värmepumpsförsäljningen avtagit i flera stora europeiska länder enligt nya data. Trots detta fortsätter marknaden att blomstra i Sverige, även om cirka 60 % av husen redan är utrustade med en värmepump. Enligt Babak Tighnavard, VD på DREM, finns det flera skäl till att Sverige skiljer sig åt, och han är optimistisk om framtiden för denna bransch.

Från 2019 till 2022 ökade försäljningen av värmepumpar kraftigt i Europa på grund av stigande energikostnader och geopolitiska oroligheter. Det verkade som att Europeiska kommissionens mål att installera 30 miljoner värmepumpar före 2030 skulle uppnås. Emellertid visar DREMs analys av data från lokala värmepumpsorganisationer att efterfrågan minskar avsevärt på flera viktiga marknader i år. Detta dämpar den tidigare framgången. I länder som Italien, Polen och Finland sjönk försäljningen med mellan 10 % och 34 %.

I Tyskland minskade ansökningarna om statligt stöd med hela 73 %. Danmarks försäljning av vattenburna värmepumpar halverades i det tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022. I Frankrike, den största marknaden för luft-vattenvärmepumpar i Europa, minskade försäljningen med 4,7 %. Övergången till hållbar uppvärmning av bostäder inom EU är instabil, påverkad av osäkerhet kring regeringsstöd för värmepumpar och volatila gas- och elpriser.

Svenska marknaden fortsätter blomstra

Efter energikrisen på 1970-talet valde Sverige att avstå från oljeenergi. Dess brist på ett utbrett gasnät innebär att landet inte påverkas av priset på gas. Den svenska regeringen stöttar även nyinstallationer av värmepumpar, det senaste exemplet är det nya bidraget för energieffektivisering som infördes senaste somras, som ger upp till 30 000 kronor i stöd för värmesystemåtgärder åt kunder. Under de första nio månaderna av 2023 har försäljningen av bergvärme och luft-vattenvärmepumpar i Sverige fortsatt att växa starkt, med en ökning på 30 %. Detta sker trots att redan 60 % av de enskilda husen använder värmepumpar, en av de högsta siffrorna i Europa.

Trots att Sverige redan har en av de högsta värmepumpspenetrationerna i världen, förutspår vi en fortsatt robust tillväxt de kommande åren, med en ökande efterfrågan på energieffektiva bostäder. Att göra det så tryggt, enkelt och smidigt som möjligt för kunder att välja rätt värmelösning, tror vi är en viktig bidragande del av den fortsatta tillväxten“, säger Sofia Törnlöf, Country Manager Sweden HVACS på Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe. 


Vi märker att många efterfrågar det nya bidraget, vilket tyder på att det har betydelse för köpkraften. Vi ser även att den generella försäljningen av värmepumpar ökat även om elpriset nu är lägre än de höga priser vi sett de senaste åren. Utan bidraget tror vi inte att marknaden skulle se fortsatt tillväxt i lika stor utsträckning som nu”, säger Babak Tighnavard, VD på DREM vars erbjudande bygger på smart teknologi för att sänka uppvärmningskostnader med hjälp av värmepumpar.

Även om utmaningarna kvarstår på vissa europeiska marknader, sticker Sverige ut som en framgångssaga för värmepumpar och omställning mot förnybar energi.

Vi tror att vi har många år framför oss med elpriser som är relativt höga mot vad de var innan 2022, när priserna var relativt stabila. Det är viktigt att staten fortsätter att skapa incitament för att bibehålla takten i omställningen mot förnybar energi, även under perioder när elpriset är lägre. Framtiden kommer med stor sannolikhet att innebära utökad elektrifiering av våra hushåll och bilar, vilket betyder att behovet av el fortsätter att öka. Samtidigt ställer EU högre krav på sina medlemsstater att minska beroendet av icke förnyelsebara energikällor. Om vi kan bibehålla takten kommer Sverige att befinna sig i en bra situation i framtiden, när såväl efterfrågan på el som elpriser kan vara högre än idag”, fortsätter Babak, VD på DREM.