Förnybar el, även kallad grön el, diskuteras flitigt i eldebatten. Men hur viktigt är det egentligen för konsumenterna? En ny undersökning från elbolaget Greenely visar att närmare hälften av svenskarna inte anser att förnybar el är en avgörande faktor när de väljer elbolag.

Förnybar el ses som en viktig del av framtidens eltillgångar. Sett till Greenelys nya undersökning är det också en angelägenhet för många av landets elkonsumenter. Totalt uppger 30 procent av svenskarna att förnybar el är mycket viktigt för dem. Trots detta, saknar var femte svensk förnybar el i dagsläget. Anledningarna till detta varierar och de allra flesta, 34 procent, uppger att de inte tagit ett aktivt beslut när det kommer till elen. Därefter svarar 18 procent att de tycker att förnybar el är för dyrt medan 16 procent anser att de inte har kunskapen som krävs för att byta.

Undersökningen visar även på tydliga skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till förnybar el. Hela 23 procent av männen anser att förnybar el inte är bättre för miljön. Motsvarande siffra hos kvinnorna är endast sex procent. Det är dessutom fler män än kvinnor som anser att förnybar el är för dyrt i dagsläget. 

Förnybar el kommer såklart vara en viktig del av framtidens elkonsumtion men det är däremot inte allt som måste göras. Vi kommer behöva fundera över hur mycket el som konsumeras under vissa tidpunkter och försöka skapa en jämnare konsumtionsnivå, säger Tanmoy Bari, VD på Greenely.