Formue fortsätter sin tillväxtresa – öppnar kontor i Danmark för att möta ett ökande behov

Lars Uppsäll, vd för Formue Sverige
Lars Uppsäll, vd för Formue Sverige

Formue, tidigare känt som Burenstam & Partners, en av Nordens ledande oberoende förmögenhetsrådgivare, fortsätter sin starka tillväxtresa genom att öppna sitt första kontor i Danmark. Under 2022 fördubblade bolaget antalet lokalkontor i Sverige och med den danska etableringen stärks bolagets position inom nordisk Financial Life Management ännu mer.

“Trots det oroliga läget på finansmarknaderna ser vi fortsatt en stark efterfrågan på Formues tjänster. Fler vill ha oberoende förmögenhetsrådgivare för ett bättre utbud av investeringsprodukter utan risk för intressekonflikter. Samtidigt blir det digitala erbjudandet allt viktigare för många kunder och där har Formue en stor konkurrensfördel med sin prisbelönta digitala plattform. Att nu få ta det erbjudandet till en helt ny marknad och öppna kontor i Köpenhamn blir ett spännande nytt kapitel i vår historia”, säger Lars Uppsäll, vd för Formue Sverige.

Formue fördubblade antalet lokalkontor i Sverige till totalt sex stycken under 2022 med nya etableringar i Uppsala, Jönköping och Halmstad. Det nya kontoret i Köpenhamn blir Formues tjugofemte kontor, där övriga 18 kontor finns i Norge.

I marknadsundersökningar inför den danska etableringen har Formue sett ett stort behov av en aktör med ett oberoende, öppet, enkelt och personligt erbjudande i Danmark. Många kunder upplever också ett komplicerat språkbruk med opersonlig och säljinriktad rådgivning, där det är svårt att skilja på konkurrenterna och oklart vad man egentligen får för priset. Formue tror att deras heltäckande kartläggning av kundens finansiella liv och en skräddarsydd plan för förmögenheten kommer att tilltala danska kunder.

“Grunden i vår rådgivning är en heltäckande kartläggning av kundens finansiella liv och en skräddarsydd plan för förmögenheten. Då Formue inte har egna investeringsprodukter jobbar våra rådgivare enbart på uppdrag av våra kunder med deras intressen som ledstjärna med tjänster inom bland annat kapitalförvaltning, juridik, hållbarhet, redovisning och generationsskiften. Givet den stora efterfrågan av oberoende förmögenhetsrådgivning bland danska kunder och Formues starka erbjudande kommer vi att kunna ta en framträdande position på den danska marknaden”, säger Lars Uppsäll.