SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar i december med 1 enhet från förra månadens notering på minus 1 och ligger nu på minus 2 enheter. I årets sista Företagarindikator minskar även samtliga tre ekonomiska indikatorer. Arbetstiden sjunker från 0 till minus 3, likviditeten från plus 6 till minus 1 och omsättningen från plus 2 till 0.

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 23 procent till 20 procent. Andelen som tror på en negativ utveckling sjunker från 24 procent till 22 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 51 procent till 57 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen företagare som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 2, vilket är en nedgång med 1 enhet från förra månaden.

– Med en lågkonjunktur runt hörnet dämpas företagarnas framtidstro till den lägsta nivån sen Företagarindikatorn startades för två år sen. Det råder dock tydliga regionala skillnader. Norra Sverige uppvisar fortfarande en stabil framtidstro medan pessimismen växer sig allt starkare hos företagare i södra Sverige, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att samtliga tre minskar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen minskar från plus 2 till 0, arbetstiden från 0 till minus 3 och likviditeten från plus 6 till minus 1.

– Den ekonomiska osäkerheten tilltar under årets sista månad. Riksbankens senaste trippelhöjning tillsammans med högre elpriser väntas slå igenom på företagens kostnader. Samtidigt lyser det statliga elstödet med sin frånvaro, vilket innebär att företagare får sväva i ovisshet ett tag till, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

dec-22 nov-22 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22 jan-22
-2 -1 1 8 7 -3 10 11 16 14 10 12

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO, som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 18 till 28 november.