Svenska företag kämpar med minskad efterfrågan och ökade råvarukostnader. Även om elpriserna för närvarande inte är höga, finns det en oro för framtiden. För att möjliggöra fortsatt verksamhet efterfrågar företagen lägre skatter och enklare regelverk, samt spetskompetens. Detta framgår av en undersökning bland företagare som PwC har genomfört med stöd av Kantar/Sifo.

En tredjedel av företagen i undersökningen upplever minskad efterfrågan som den mest påverkande faktorn för närvarande. För företag med tio eller fler anställda utmanas de främst av brist på rätt kompetens och högre inköpspriser, samtidigt som den svaga kronan skapar svårigheter. De mindre företagen påverkas främst av minskad efterfrågan, högre inköpspriser och de höga elpriserna.

“Det är helt klart tuffare för företagare nu. Så det är än viktigare att bland annat se över kostnader, leverantörsavtal, uppdatera likviditetsplanen och planera för olika scenarion. Men även se om affärsmodellen behöver uppdateras”, säger Andreas Stranne, skatterådgivare på PwC Sverige.

För att kunna fortsätta driva sina företag prioriterar företagarna lägre skatter och avgifter. Denna åtgärd toppar listan oavsett företagens storlek.

För företagare med upp till nio anställda är följande åtgärder viktigast:

  1. Sänkt skatt på el och drivmedel (41 procent)
  2. Sänkta skatter/avgifter för att anställa (37 procent)
  3. Förenklade regelverk (29 procent)

För företagare med tio eller fler anställda är följande åtgärder viktigast:

  1. Sänkta skatter/avgifter för att anställa (57 procent)
  2. Sänkt skatt på el och drivmedel (47 procent)
  3. Att hitta medarbetare med rätt kompetens (42 procent)

“Trots utmanande tider fortsätter rekryteringsproblematiken att vara högt upp även på de mindre företagens agenda. Att inte kunna anställa de man behöver kan äventyra svenska företags konkurrenskraft och utveckling, och därmed svensk välfärd. Det är signaler som inte minst politiken behöver ta på största allvar”, säger Andreas Stranne.