Trots ett år präglat av geopolitisk och finansiell oro, avslutade fondåret 2022 ändå på en positiv not, med ett nettosparande på 19 miljarder kronor i fonder.

Enligt årsrapporten från Fondbolagens förening, tillföll den största delen av nysparandet hedgefonder, med nettoinsättningar på drygt 10 miljarder kronor. Korta räntefonder följde nära efter med nettoinsättningar på närmare 6 miljarder kronor, medan långa räntefonder och aktiefonder också visade positiva nettoinsättningar. Blandfonder var dock de enda som noterade nettouttag under året.

Vid utgången av 2022 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till 6 067 miljarder kronor, vilket innebar en minskning under året med 884 miljarder kronor.

– När vi gick in i 2022 hade vi ett urstarkt sparår i ryggen. Kapitalet som sparats i fonder var då större än någonsin. Så bra blev inte 2022. I stället fick spararna kämpa i motvind med fallande kurser på både aktie- och räntemarknaden. En väldigt ovanlig situation. Rysslands invasion av Ukraina är en fruktansvärd humanitär kris som också påverkat de finansiella marknaderna. Våra sparpengar mår inte bra när vi är på väg mot en lågkonjunktur. Och det tuffa ekonomiska läget har påverkat spararnas agerande. Under stora delar av året har vi sett hur spararna sålt fonder med högre risk. Framför allt aktiefonder. Men spararna är modiga i slutet på året. Så när vi summerar fondåret 2022 har det faktiskt satts in mer pengar än vad det tagits ut. Långsiktigt tror jag det är helt rätt agerande. Bra jobbat, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Sammanfattning av fondsparandet under 2022

Sparandet i fonder under 2022 var relativt lågt, jämfört med det genomsnittliga nettosparandet på 79 miljarder kronor per år sedan år 2000. Hedgefonder var den kategori som lockade den största delen av nysparandet under det gångna året, med ett nettoinflöde på drygt 10 miljarder kronor.

Fondförmögenheten i Sverige minskade under året med 884 miljarder kronor och uppgick till 6 067 miljarder vid utgången av 2022. Flera av världens aktiemarknader visade värdeminskningar, med en genomsnittlig nedgång på 10 procent för aktiefonder (beräknat i SEK) och 25 procent för sverigefonder.

Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på 3 miljarder kronor under året, med störst insättningar i globalfonder och tillväxtmarknadsfonder. Indexfonder fortsatte att visa starka inflöden, med ett nettoinflöde på 44 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder hade nettouttag på 41 miljarder kronor. Andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten ökade från 6 procent till drygt 20 procent vid utgången av 2022.

Blandfonder noterade nettoutflöden på 9,6 miljarder kronor under året, medan både korta och långa räntefonder hade nettoinsättningar. Företagsobligationsfonder noterade dock nettouttag på närmare 10 miljarder kronor under året.