Under de senaste åren har Fondab märkt av ett tydligt ökat intresse för hållbart sparande och en allt större efterfrågan på hållbara investeringar. Deras ambition är att synliggöra och underlätta för både sina kunder och sina partners att hitta och jämföra fonder utifrån ett hållbart perspektiv. 

Fondab arbetar med digitala lösningar för fondsparande och erbjuder fondbolag, värdepappersbolag, rådgivningsbolag och andra sparaktörer en fullständig IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel och betalningsflöden, depå- och slutkundshantering.

– Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler – för privatkunder som vill spara och för strategiska partners som vill kunna erbjuda fondsparande i en enkel digital lösning utan att behöva investera i egen infrastruktur, berättar Filip Birkhammar, Head of Sales för Fondab.

De senaste åren har de märkt av att allt fler anser att hållbarhet spelar en viktig roll i valet av fonder och investeringar. Fondab arbetar kontinuerligt med olika initiativ inom hållbarhet för att tillmötesgå investerares krav och synliggöra hållbara aktörer.

– Vi utvecklar ständigt vår tjänst för att möta framtidens behov. Det gäller allt från utvecklingen av vårt gränssnitt, anpassningar till regelverk, snabbare handelsflöde och smidigare kundprocess såväl som hållbarhet. Allt för att tillgodose våra partners och framför allt slutkunderna – alltså de fondsparare som i slutändandan använder tjänsten, fortsätter Filip.

Olika hållbarhetsperspektiv för fonder
Idag är det fortfarande svårt att helt och hållet avgöra vad som gör en fond hållbar. Det saknas ännu lagregler eller branschöverenskommelser för hur en fond ska definieras som hållbar. Fondab har i sitt system implementerat olika parametrar utifrån vilka det går att filtrera och mäta olika fonders hållbarhet.

I dagsläget erbjuds filtrering för Morningstars hållbarhetsbetyg, låg CO2-risk samt möjlighet att filtrera bort oönskade innehav. Inom kort kommer Fondab även att inkludera information kring fondens klassificering inom ramen för den nya disclosureförordningen. Den nya klassificeringen, där samtliga fonder måste rapportera in sitt hållbarhetsarbete, kommer att visa i vilken grad fonden arbetar med hållbarhetsfrågor.

– Vi hoppas att det med den nya förordningen ska bli tydligare för slutkunderna vilka fonder som investerar hållbart och att det blir lättare att jämföra dem med varandra, utvecklar Filip. Genom att Fondab är en flexibel teknikleverantör och hela tiden utvecklas med våra partners och kunder, kan vi indirekt vara med och påverka i en väldigt viktig fråga. Vi välkomnar ett ökat fokus på transparens inom hållbara investeringar och följer löpande de initiativ till förbättringar som görs inom branschen. Vi vill ligga i framkant när det kommer till att underlätta för våra kunder och partners att ta bra beslut för sina investeringar, avslutar Filip.