Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare och har sedan många år använt Fondabs tjänster för digitalt fondsparande.

– Nu stärker vi vårt kunderbjudande, breddar vår kundbas och påskyndar vår tillväxtresa. Våra verksamheter delar drivkraften att växa med kvalitet. Det ger goda förutsättningar för att utvecklas som ett bolag. Vi har tidigare samarbetet nära och genomfört en rad lyckade projekt. Tillsammans kan vi erbjuda både våra egna och Fondabs kunder bättre lösningar, service och support, säger Jacob Schlawitz, VD Max Matthiessen.

Fondab AB är Sveriges största fondplattform och levererar IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel och depå- och slutkundshantering till både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder. Fondab äger även fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se.

– Att Fondab nu får en ägare, som vi känner väl sedan många års samarbete, känns helt rätt. Då sparandeaffären inom Max Matthiessen är ett prioriterat område ser jag stora möjligheter för Fondab att i den nya ägarkonstellationen skapa ett ännu bättre erbjudande för alla våra kunder och samarbetspartners, säger Mikael Tjäder, VD Fondab.