Flowsparks, ett ledande företag inom digitala utbildningsverktyg, meddelar idag lanseringen av en banbrytande AI-funktion på sin plattform. Denna innovation syftar till att revolutionera sättet på vilket onlinekurser utvecklas, genom att introducera en digital medförfattare, vilken lovar att göra skapandeprocessen både mer effektiv och intelligent.

Den digitala medförfattarens genombrott

I hjärtat av Flowsparks författarverktyg, Evolutie, har en ny AI-baserad funktion integrerats för att assistera i utvecklingen av onlineutbildningar. Genom att utnyttja vetenskapligt baserade didaktiska mallar, möjliggör denna digitala co-author för användare att bygga genomtänkta och engagerande utbildningsprogram med lätthet. Funktionen erbjuder innovativa scenarieförslag och intelligenta återkopplingar på det skapade innehållet, vilket underlättar en iterativ och kvalitetsfokuserad designprocess.

Cédric Herregodts, VD för Flowsparks, belyser AI-co-authorns kapacitet att avsevärt minska tiden det tar att skapa utbildningsmaterial. “Genom att definiera målen med din kurs i våra mallar, tar AI-assistenten över och fyller i med passande innehåll, vilket skapar stora tidsbesparingar för ansvariga”, förklarar Herregodts.

En växande marknad i Norden

Behovet av onlineutbildningar har sett en stadig ökning över hela Norden, en trend som förväntas fortsätta växa. Livslångt lärande blir allt mer en nödvändighet i takt med att samhällsförändringar och digitalisering driver på behovet av kontinuerlig utbildning över en mängd olika sektorer.

“Med Norden som en strategisk marknad för oss, är vårt mål att möta det ökande behovet av kvalitativa onlineutbildningar. Genom att erbjuda vårt AI-verktyg vill vi underlätta för företag och organisationer att skapa det utbildningsinnehåll som är nödvändigt för framtiden”, tillägger Herregodts.

Framtiden för onlineutbildning

Lanseringen av AI-co-authorn i Flowsparks Evolutie-plattform markerar en viktig milstolpe i strävan mot mer tillgängliga, engagerande och effektiva onlineutbildningar. Med denna teknologi sätter Flowsparks en ny standard för hur utbildningsinnehåll kan utvecklas, och öppnar upp för nya möjligheter för livslångt lärande.

Med den officiella lanseringen i Norden under mars 2024, står Flowsparks redo att möta framtiden och bidra till att forma den digitala utbildningens nästa era.