Så mycket har fjällsemestern ökat i pris på tio år

Nästan hälften av alla barnfamiljer planerar att resa under sportlovet, en tradition som blivit en allt dyrare historia. En ny rapport från Länsförsäkringar avslöjar den kraftiga prisökningen för en veckas fjällsemester för barnfamiljer. Från 2013 till idag har kostnaden mer än fördubblats enligt en sammanställning av TravelNews, vilket får många att höja ögonbrynen.

En kostnad som skenat

Det senaste decenniet har priserna för fjällsemestrar stadigt ökat. En barnfamilj som vill spendera en vecka i de svenska fjällen får i år räkna med att betala över 40 000 kronor. Jämför man det med 2013, då samma semester låg på drygt hälften av dagens summa, blir ökningen än mer påtaglig. Enligt Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, är detta en signifikant ökning jämfört med både löneutveckling och inflation under samma period.

Bakom prisökningen

Denna markanta prisökning kan delvis förklaras genom en ökad efterfrågan samt begränsat utbud. Specifikt har boendekostnader och liftkort sett de största ökningarna. Boendekostnaden har gått från 7 500 kronor 2013 till 13 500 kronor idag. Liftkorten har mer än fördubblats i pris, från 4 700 till 11 108 kronor. Detta pekar på en trend där allt fler vill spendera sin sportlov i fjällen, vilket driver upp priserna.

Transport inte inkluderad

Det är värt att notera att dessa siffror inte inkluderar kostnaden för transport till och från fjällen. Rapporten har fokuserat på de direkta kostnaderna för boende, liftkort, skidutrustning, skidlektioner och mat. För många familjer tillkommer därför ytterligare kostnader för att faktiskt ta sig till destinationen.

En dyr tradition

För många barnfamiljer är sportlovet och en vecka i fjällen en omtyckt tradition. Men med de senaste årens prisökningar blir det allt svårare för många att upprätthålla denna tradition. Den kraftiga kostnadsökningen har lett till att många familjer nu måste tänka om och kanske välja andra alternativ för sitt sportlov.

Medan den svenska fjällvärlden fortsätter att locka besökare med sin skönhet och sitt utbud, blir det tydligt att priset för denna upplevelse har blivit ett hinder för många. Frågan är hur prisutvecklingen kommer att se ut framöver och om det finns åtgärder som kan mildra denna trend, för att göra fjällsemestern tillgänglig för fler familjer.