Lifescience-bolaget, Enzyamtica rusar över 60 procent på First North efter att en ny studie har visar att när ColdZyme® appliceras på mänskliga celler som infekterats med influensa A (H3N2), minskar virusmängden med över 99 procent jämfört med infekterade celler som behandlades med saltlösning. Forskare vid det medicinska universitetet i Innsbruck har upptäckt att ColdZyme bryter infektionscykeln och begränsar spridningen av viruset till andra celler. Dessa forskare tror att samma positiva effekt skulle uppstå för andra luftvägsvirus. ColdZyme munspray är tillgänglig i över 30 länder på fyra kontinenter, även under varumärken som ViruProtect®, Bisolviral® och ADerogyl®.

Tidigare studier har demonstrerat att applicering av ColdZyme innan infektion förhindrar viruset från att fästa vid mänskliga celler. Den nya studien påvisar att ColdZyme även minskar virusmängden och virusets förmåga att sprida sig i cellkulturer som är infekterade av influensa A (H3N2). Forskningen från det medicinska universitetet i Innsbruck avslöjar en imponerande minskning av virusmängden med över 99 procent efter bara tre behandlingar med ColdZyme, i jämförelse med infekterade celler som behandlades med saltlösning.

“Det här är anmärkningsvärda resultat eftersom ColdZyme bryter infektionscykeln och signifikant minskar virusmängden. Efter behandling med ColdZyme ser tidigare infekterade celler ut nästan som de oinfekterade cellerna, med intakta cellkärnor, oskadade flimmerhår och med få viruspartiklar jämfört med infekterade celler som behandlats med saltlösning. Vi har anledning att tro att ColdZyme skulle ha samma effekt på andra luftvägsvirus, eftersom inte bara influensa tidigare har visats bli drastiskt reducerad av ColdZyme-behandling”, säger professor Doris Wilflingseder som leder forskargruppen.

“Vi vet från tidigare studier att ColdZyme blockerar virus från att fästa. De här nya resultaten som visar att ColdZyme bryter infektionscykeln kan innebära nya kommersiella möjligheter för Enzymatica. Vi räknar med resultat från en in vivo-studie från universitetet i Kent inom den närmaste månaden och hoppas att den ska ge ytterligare kliniska insikter”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

En forskargrupp arbetar på en manuskript för publicering, planerad under 2023. Det förtida tillkännagivandet av studiens resultat är en följd av att Enzymatica, som ett börsnoterat företag, måste omedelbart offentliggöra insiderinformation. Fler studier kring ColdZyme kommer att genomföras i Innsbruck under året.

I studien utsattes välutvecklade, slemproducerande och cilierade primära humana bronkiala luftvägsepitelceller för influensa A-virus (H3N2) och inkuberades i 16 timmar. Därefter behandlades cellerna med ColdZyme och sedan avlägsnades för att efterlikna ColdZymes varaktighet i munhålan. Virusmängden mättes i den avlägsnade vätskan och i ett prov från den basolaterala sidan. Behandling och virusmängdsanalys upprepades på dag 2 och dag 3 efter infektionen. På dag 3 utvärderades även cellernas överlevnad. Som en positiv kontroll användes saltlösning i stället för ColdZyme på de influensa A-infekterade cellerna.