Batterispecialisten Alelion Energy Systems styrelse har idag beslutat att ansöka om konkurs på grund av en akut uppkommen likviditetsbrist. Konkursansökan kommer att lämnas in till Göteborgs tingsrätt, det framgår enligt ett pressmeddelande.

Beslutet har sin grund i den tidigare meddelade tvisten mellan företaget och en europeisk kund angående en beställning värd 150 miljoner SEK, som kunden inte avser att fullfölja. Denna beställning var planerad att påbörjas i leverans i oktober 2023 och fortgå fram till augusti 2024. Kundens vägran att fullfölja den avtalade beställningen har omedelbart lett till att Alelion står utan tillräckliga medel för att uppfylla sina åtaganden.

Enligt Alelions svenska och internationella juridiska rådgivare saknar kundens bristande fullgörande av avtalen en rättslig grund. Därför har Alelion anlitat juridiskt ombud för att vidta de nödvändiga rättsliga åtgärderna för att skydda företagets rättigheter.

De plötsliga och betydande förändringarna i företagets likviditetssituation till följd av kundens avtalsbrott har tyvärr skapat en akut brist på likvida medel för företaget. Trots intensiva ansträngningar att hitta finansiering för att fortsätta företagets verksamhet har man ännu inte kunnat hitta en lösning.