Datia, ett fintechföretag som hjälper finansiella bolag med hållbarhetsanalyser och rapportering, har meddelat att de har tagit in 33 miljoner kronor i en finansieringsrunda ledd av det paneuropeiska riskkapitalbolaget Nauta Capital, med deltagande av Accel Starter Ramzi Rizk, Zenloops grundare Paul Schwarzenholz, Söderberg & Partners och Sting.

Datias plattform analyserar hundratals datapunkter som koldioxidavtryck, jämställdhet och energianvändning på företag och fonder. Datia gör det möjligt att mäta hållbarhet av portföljer och automatisera rapportering och analyser. Datias plattform har hundratals datapunkter för över 600 000 finansiella instrument och 200 000 fonder. Företaget arbetar idag med kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och andra fintechbolag.

Sedan lanseringen av sin plattform 2020, har Datia etablerat en imponerande lista av kunder inklusive Spiltan Fonder, TIN Fonder och Atlant Fonder, totalt uppgår kundernas förvaltade kapital till över 100 miljarder dollar.

Finansieringen kommer användas för att expandera i Europa, accelerera produktutvecklingen och utöka teamet.

Juan Manuel Serruya, grundare och VD för Datia:
– Vårt syfte är att stödja investerare i deras hållbarhetsarbete, traditionella ESG-betyg är inte längre tillräckligt. En allt större utmaning är att integrera transparent och kvantitativ data i investeringsprocessen, följa snabbt föränderliga regelverk och beakta kundernas krav på hållbarhet. Datia är ett stöd genom hela investeringsprocessen.

Den globala marknaden för hållbarhetsdata växer snabbt och förväntas växa med 17 % per år för att nå 16 miljarder dollar år 2027. Samtidigt ökar lagkraven på hållbarhetsrapportering snabbt, vilket skapar utmaningar för finansiella bolag att möta marknadens och regulatoriska krav.

Guillem Sague, Partner på Berlin-baserade Nauta Capital och nyligen utsedd styrelseledamot i Datia, tillägger:
– Hållbarhet hos företag och fonder kan ha en positiv effekt på det finansiella resultatet och minska den totala risken. Datias förmåga att hjälpa investerare med hållbarhetsanalyser innebär mindre manuellt arbete och mer transparent analys. Det är en förutsättning för att driva utvecklingen framåt i branschen mot hållbara investeringar.