I våras skrev Finanstid ett reportage om fintech-bolaget Waytobill som hjälper sina kunder att maximera konverteringsgraden via försäljning över telefon. Genom en plugin-lösning i redan befintliga säljsystem förenklas betalningsmetoden samtidigt som transparensen ökar för slutkunden genom tydliga avtal och villkor. Har du inte läst det tidigare reportaget om Waytobill från i våras så finns det att läsa här!

Sedan i våras har Waytobills utveckling fortsatt i en rasande fart. I Spanien fortsätter utvecklingsteamet att utveckla plattformen till att bli ännu mer konkurrenskraftig samtidigt som grundarna Magnus Bendelin och Alejandro Pino nu plockar in riskkapital i verksamheten. Kapitalet ska i första hand gå till att bygga upp en säljorganisation för att fortsätta ta marknadsandelar i både Norden och övriga Europa. Till en början anställs en säljare i Sverige och en i Finland. Dessa marknader kommer även utgöra huvudmarknader till en början innan man ska expandera till ännu fler marknader.

Daglig utveckling för att skapa en optimal plattform
Det spanska utvecklingsteamet består av åtta utvecklare och leds av Alejandro Pino. Dagligen sker finjusteringar för att skapa en optimal plugin-lösning med målet att maximera konverteringen för säljarna samtidigt som transparensen för slutkunden ska bli så tydlig som möjligt. Under den senaste tiden har man följt några hundra transaktioner i detalj för att skapa en så tydlig bild som möjligt över potentiella brister i systemet och tänkbara förbättringsåtgärder.

Användarstudie ger bättre bild över förbättringsåtgärder
Nyligen genomfördes en användarstudie mot slutkunderna där fokus låg på hur pass användarvänlig kunderna uppfattar tjänsten. Av den totala undersökningen ansåg 90 procent att tjänsten var väldigt enkel att använda. I åldern 60 – 69 år uppgick samma siffra till 83 procent. Ett starkt bevis på att Waytobill har byggt upp en bra plattform som ökar konverteringen för säljarna samtidigt som de i sin tur får nöjda kunder.

“Genom användarstudien mot slutkund har vi fått en tydligare bild över hur vi ska utveckla plattformen ytterligare. Det är väldigt roligt att slutkunden anser att vi har byggt upp en enkel plattform med fokus på användarvänlighet och vi har i och med detta en klar plan över hur vi ska bli ännu mer konkurrenskraftiga”. – Säger Magnus Bendelin, Grundare och VD för Waytobill.

Målsättningen för framtiden är glasklar. Genom den tillsatta säljorganisationen i Sverige och Finland är man nu redo att lansera tjänsten på allvar och nå ut till en bredare marknad. Intresset för plattformen är stort och flera kunder väntar nu på att själva få implementera betallösningen i sina befintliga callcenter-system.

Nya betalningsmetoder ska stärka erbjudandet
Utvecklingen av plattformen pågår kontinuerligt och just nu ligger fokus på att få till ytterligare betalningsmetoder för slutkunden. Nyligen implementerades faktura som betalningsmetod och fler betalningsmetoder införs i detta nu. Inom kort lanseras autogiro och kort efter det även Swish. Samtidigt pågår även arbetet med att generera fler betalningslänkar via exempelvis sociala medier och inte enbart via telefon.

Waytobills prisplan är transaktionsbaserad vilket innebär att när kunderna säljer via Waytobills plattform tar Waytobill ut en mindre avgift. Detta ökar incitamentet för båda parter vilket även ger en trygghet för kunden. Magnus och Alejandro har byggt upp ett spännande fintech-bolag som förväntas växa kraftigt kommande år. Grundarna själva har som målsättning att nå break-even inom två år för att sedan inom fem år uppnå en nettoomsättning om totalt 100 MSEK och i samband med det även börsnotera företaget.

Läs gärna mer om Waytobill och deras smarta plattform direkt på deras hemsida och se över möjligheterna för hur just du kan öka din konvertering.