Den schweiziska finansmyndigheten Finma har hamnat i blåsväder efter en omstridd nedskrivning av värdet på obligationer utställda av krisbanken Credit Suisse. Nu har ett antal långivare stämt Finma för regelbrott och ärendet ska prövas i domstol.

Nedskrivningen av värdet på Credit Suisses så kallade AT1-obligationer från 17 miljarder dollar till 0 gjordes inför det att konkurrenten UBS köpte den anrika förmögenhetsförvaltaren till ett kraftigt rabatterat pris i mars i år. Affären riggades av den schweiziska staten för att undvika en systemkritisk bankkollaps.

Långivarna anklagar Finma för att ha behandlat dem orättvist då huvudregeln vid allvarliga bankkriser är att förlusterna ska tas av aktieägare innan de drabbar långivare. UBS-köpet innebar att de befintliga aktieägarna i Credit Suisse fick 3 miljarder dollar för sina aktier.

Tanken med lån med AT1-obligationer är att obligationerna ska kunna omvandlas till aktier i krislägen och obligationerna har efter finanskrisen 2008 blivit en obligatorisk del av europeiska bankers finansiering.

Finma har försvarat beslutet om nedskrivningen med att det fanns skrivningar i de berörda låneavtalen som öppnade för möjligheten att göra en nedskrivning. Men långivarna anser att Finma bröt mot regelverket när de tillät att obligationerna skrevs ner till 0.

Det här fallet är en påminnelse om hur viktigt det är att finansmyndigheter följer regelverket och inte gör undantag för vissa banker eller situationer. Det är också en påminnelse om hur viktigt det är att banker håller sig till reglerna för att undvika kriser som kan drabba både aktieägare och långivare.