Våra mest engagerade läsare kommer från slutna grupper, bland annat från Facebook. Det finns hundratals om inte tusentals så kallade “aktieägargrupper” på Facebook, där kompetensen och insikten från medlemmarna är direkt överväldigande, för sin specifika aktie.
För att ta tillvara på det här engagemanget och den otroliga kunskapsbank som finns där ute, har Finanstid beslutat att lansera en ny sektion som vi valt att kalla “Veckans Aktie”.

Läsarnas egna analyser
Konceptet bygger på att de här eldsjälarna, ensamt eller i grupp, skriver en “analys” av den aktie man anser borde ha en upplyft plats på sektionen. Det är ingen analys i ordets rätta bemärkelse vi söker utan snarare en presentation av ett bolag och dess aktie. Veckans Aktie kan skrivas med namn eller anonymt, det väljer författaren själv, och ska inte ses som en köprekommendation eller institutionell analys, Finanstid kommer att lägga till en disclaimer om det också.

Skapar mervärde åt aktiegrupperna
Genom att få ut sina tankar och kunskap om en aktie i det publika ljuset genom Finanstid, skapas ett mervärde åt aktiegrupperna som kan få en tillströmning av våra läsare till gruppen och bygga den större och skapa ännu mer intresse för aktien.

Innehåll i Veckans Aktie
Vi tänker sätta väldigt få riktlinjer för hur Veckans Aktie ska se ut, men några regler finns det och som ska ingå i den text som skickas till Finanstid.
*Företagsnamn och kortnamn
*Marknadsvärde då analysen skrivs avrundat till närmaste MSEK
*Aktiekurs då analysen skrivs
*Beskrivning av företagets verksamhet/affärsidé/bransch
Andra saker som kan vara intressant är kursutveckling historiskt, framtidsplaner osv, Finanstid kommer själva att lägga till VD och ordförande i informationen.

Bevakning och virtuell portfölj
Finanstid kommer att ha extra bevakning på de aktier som har publicerats som Veckans Aktie, det innebär fler artiklar och större synlighet för de aktier som kvalificerar för sektionen. Finanstid kommer också att skapa en virtuell portfölj för alla aktier som publicerats som Veckans Aktie där 10 000 SEK investeras den dag analysen publiceras. Att hamna högt upp på den listan av aktier som går bäst skapar givetvis ytterligare publicitet. Portföljen kursuppdateras veckovis.

Skicka in din analys till info@finanstid.se eller skicka den som textfil via messenger på Finanstids Facebooksida , vi återkopplar på alla analyser och publicerar inget utan att först ha kontaktat författaren.