I takt med att kostnaderna för vardagen ökar och räntorna på lån stiger, växer risken för att allt fler personer får problem med sin privatekonomi. Vissa kan till och med känna sig tvingade att ta konsumtionslån för att kunna klara av sina dagliga utgifter. I detta sammanhang har Finansinspektionen (FI) beslutat att närmare granska hur konsumentkreditföretagen Viaconto Sweden och Cashbuddy genomför sina kreditprövningar.

Bakgrund

Konsumentkreditföretag spelar en viktig roll på dagens kreditmarknad och det är av yttersta vikt att de agerar ansvarsfullt. Deras huvudsakliga uppgift är att erbjuda krediter till konsumenter, och i samband med detta måste de säkerställa att de följer lagar och regler som är satta för att skydda konsumenterna. Detta innebär bland annat att de måste göra en grundlig bedömning av konsumentens ekonomiska situation innan en kredit kan beviljas.

Kreditprövningens betydelse

En korrekt genomförd kreditprövning är avgörande för att förhindra att konsumenter hamnar i en ohållbar skuldsättning. Kreditgivaren måste ta hänsyn till den enskilda konsumentens ekonomiska förutsättningar och säkerställa att konsumenten har möjlighet att återbetala lånet inom den avtalade tiden. Dessutom är det viktigt att konsumenten är fullt medveten om lånevillkoren och de kostnader som är förknippade med krediten.

FI:s roll och nästa steg

FI har som uppgift att övervaka och kontrollera finansmarknadens aktörer, inklusive konsumentkreditföretagen. Vid årsskiftet tog de över tillsynsansvaret för dessa företag från Konsumentverket, och från och med den 1 september i år gäller FI:s nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.

-”Kreditprövningar ska skydda konsumenter mot betalningsproblem och skuldfällor. Det är ett prioriterat område för vår tillsyn. Nu ska vi undersöka om ett antal företag har bedömt enskilda konsumenters situation och återbetalningsförmåga innan de beviljat krediter, och vi börjar med dessa två företag,” säger Anna Hult, senior jurist på FI.