fbpx
-4.5 C
Stockholm
lördag, november 27, 2021
Hem Nyheter FI återkallar Nord FK:s tillstånd - "Stora och systematiska brister i rådgivningen"

FI återkallar Nord FK:s tillstånd – ”Stora och systematiska brister i rådgivningen”

Finansinspektionen har med omedelbar verkan återkallat tillståndet för värdepappersbolaget Nord Fondkommission på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsprocess. Beslutet innebär att bolaget ska upphöra med all tillståndspliktig verksamhet. Det innebär att Nord inte längre får ge finansiell rådgivning eller sälja finansiella produkter.

FI:s undersökning visar att Nord på ett påtagligt och genomgående sätt har brustit i omsorgen om sina kunder. Nord har bland annat gett kunder råd att investera i företagsobligationer med höga risker utan att säkerställa att kunden haft nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna förstå riskerna med dessa produkter. Nord har även fått ersättning från emittenterna av dessa företagsobligationer (så kallad tredjepartsersättning) utan att följa de stränga regler som gäller för att ta emot sådan ersättning. Kunderna har inte informerats om den intressekonflikt som detta inneburit. Dessutom har avgifterna kopplade till obligationerna varit höga, utan att det har redovisats till kunderna på ett tydligt och transparent sätt. Det har gjort det svårt för kunderna att förstå hur mycket av den möjliga avkastningen som förbrukades i avgifter till Nord och dess ombud.

Undersökningen visar även att Nord haft stora brister i sin interna styrning och kontroll. Styrelsen har till exempel inte sett till att funktionen för regelefterlevnad haft tillräckliga resurser eller agerat på de brister som trots allt uppmärksammats.

− FI har valt att återkalla företagets tillstånd på grund av stora och systematiska brister i rådgivningen till sina kunder, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Det här är ett tydligt exempel på när försäljning drivs mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället för det som är bra för kunden.

PRESSMEDDELANDE

- Advertisment -