För att möta den starka efterfrågan utökar Ferroamp nu sitt samarbete med elektroniktillverkaren NOTE och fördubblar produktionskapaciteten av det patenterade EnergyHub-systemet.

– När elpriserna rusar samtidigt som elsystemet förändras i grunden erbjuder Ferroamp fastighetsägare möjligheten att ta kontroll över sin elanvändning. Vi är därför glada att kunna utveckla vårt samarbete med NOTE och skala upp produktionen., säger Krister Werner, vd, Ferroamp.

Ferroamp är ett svenskt greentech bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Med EnergyHub har företaget utvecklat ett system som genom en patenterad likströmsteknik kan styra elanvändningen så att fastighetsägaren får ut mer av sina solceller och dessutom kan integrera elbilsladdning och energilager.

Under första halvåret 2022 ökade Ferroamp sin försäljning med 60 procent och befinner sig nu i en snabb tillväxtfas. Produktionen av EnergyHub har ökat med cirka 500 procent senaste året och planen är nu att på kort tid ytterligare fyrdubbla kapaciteteten och i detta är avtalet med NOTE en viktig del.

Samarbetet innebär en fördubbling av produktionstakten närmsta halvåret. Företagen kommer också att fördjupa samarbetet vad gäller inköp och utveckling för att möta de utmaningar som råder på den globala komponentmarknaden. Tillverkningen sker i Norrtälje.

– Vi ligger väl positionerade för att ta tillvara de nya affärsmöjligheter som växer fram med ny teknik inom greentech-området. Vi är mycket stolta och glada över vårt nära samarbete med Ferroamp som vi ser som ett innovativt och expansivt bolag, säger Johannes Lind-Widestam, NOTE:s vd och koncernchef.