Under den senaste perioden har räntorna stigit kraftigt samtidigt som utgifterna ökar, särskilt med ökade energipriser och inflation. Många bostadsrättsföreningar överväger nu alternativa sätt att öka sina intäkter, förutom att höja medlemsavgifterna. SBC presenterar därför fem förslag för att hjälpa din BRF att generera mer kapital.

De höga räntorna, ökade vardagsutgifterna och ökade kostnaderna sätter många bostadsrättsföreningar i en ekonomiskt utmanande situation. SBC, som är en expert inom förvaltning, erbjuder flera strategier som bostadsrättsföreningar kan använda sig av för att öka sina inkomstkällor. Fastighetsinvesteringar beslutas av styrelsen och stämman, men både bostadsrättsföreningar och deras medlemmar kan dra nytta av att följa dessa råd.

– Vi är medvetna om de utmaningar som många bostadsrättsföreningar ställs inför i dagens ekonomiska klimat. Som bostadrättsförvaltare är det viktigt för oss att stödja våra förvaltade föreningar genom att utforska olika sätt att utöka sina intäktskällor och stärka den ekonomiska grunden. Möjligheterna att utveckla en BRF är många och behöver inte vara särskilt komplicerade, säger David Gutierrez, Marknad- och försäljningschef på Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Fem konkreta tips  från SCB – hur bostadsföreningar kan tjäna och spara pengar

Omförhandling av föreningens lån

Många bostadsrättsföreningar kan göra sina mest betydande ekonomiska förbättringar när de omförhandlar sina lån. I ljuset av Riksbankens räntehöjning är detta särskilt viktigt, och det är avgörande att inte tveka på att byta bank om räntan hos den nuvarande banken är för hög. Att uppnå de mest fördelaktiga räntevillkoren kan kräva beslutsamhet från bostadsrättsföreningens sida.

Minska försäkringspremier med förebyggande åtgärder

Genom att genomföra riskbedömningar och förebyggande åtgärder kan din BRF spara betydande belopp på försäkringskostnader. Installation och underhåll av säkerhetssystem, inbrottslarm, brandlarm och brandsläckare kan minska risken för inbrott och bränder, vilket i sin tur positivt påverkar försäkringspremierna. För att öka både medlemmarnas och fastighetens säkerhet har SBC tillsammans med försäkringsförmedlaren Gallagher utvecklat en av marknadens mest omfattande fastighetsförsäkringar, vilket minskar risken för stora kostnader om något oförutsett inträffar.

Optimal tidpunkt för omvandling av utrymmen

Att omvandla oanvända utrymmen som t.ex. lokaler eller vindsutrymmen till lägenheter är ett sätt för föreningar att uppnå ekonomisk vinning. I många fall gynnar detta även medlemmarna genom lägre avgifter. För närvarande är många oroade över framtiden och ekonomin, vilket leder till att föreningar skjuter upp nya projekt. Enligt SBC är dock nu en utmärkt tidpunkt att påbörja sådana projekt. Entreprenörer kommer sannolikt att behöva anpassa sig till en osäker marknad med minskad köpkraft, samtidigt som ränteprognoserna indikerar att räntorna kommer att sjunka när projektet är genomfört. Ombyggnad av lokaler är en långsiktig investering som kan resultera i betydande ekonomisk vinst.

Granska elavtal och energieffektivitetstjänster

Bostadsrättsföreningar kan göra betydande besparingar genom att minska sin energiförbrukning och utvärdera sina nuvarande elavtal. Precis som med inlåningsräntan finns möjligheter att få eldistributörer att konkurrera om det bästa elpriset för din bostadsrättsförening. Andra värdefulla energibesparande åtgärder kan innefatta installation av energieffektiva ventilationssystem, vattenbesparande metoder samt byte av fönster och dörrar för att minska värmeförluster under kallare månader.

Installation av solceller

Genom att installera solcellsanläggningar på fastigheten kan bostadsrättsföreningar producera och sälja överflödig el till elbolag, vilket kan generera betydande inkomster på lång sikt samtidigt som man främjar hållbarhet. En BRF har rätt att även sälja egenproducerad el. Läs här om skatteregler hos energimyndigheten.