För fem år sedan lanserades SPP Global Plus. En fossilfri, indexnära, aktiefond med fokus på klimat. Fonden som vid lanseringen 2016 var helt unik i sitt slag kan nu stoltsera med fem framgångsrika år av fin avkastning och stora inflöden. Fonden får dessutom genomgående toppbetyg av Morningstar. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Fonden kom till mot bakgrund av att vi ville ta fram en produkt som kunde möta en ökad efterfrågan på fossilfria indexfonder med fokus på klimat. Dessutom ville vi få in en dimension i fonden som möjliggjorde för förvaltaren att inte bara ta bort oönskade bolag utan även möjlighet att investera i det vi kallar lösningsbolag. Att vi nu fem år senare kan visa på goda resultat över tid gör det enklare för fler att investera mer i våra fossilfria fonder, säger Åsa Wallenberg SPP Fonder och tillägger;

– För att få till en kraftfull grön omställning krävs det att vi arbetar aktivt med allt kapital, alltifrån breda indexfonder till nischande spetsfonder. Det behövs innovation och handlingskraft och vi behöver använda alla redskap vi har till vårt förfogande för att flytta kapitalet i rätt riktning.

SPP Global PLUS är en fossilfri, indexnära aktiefond med en bred global exponering. Fonden investerar inte i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver. Fonden väljer istället in bolag med högt hållbarhetsbetyg och lågt koldioxidavtryck. Upp till 10 procent av fonden dedikeras dessutom till bolag som sitter på lösningar på framtidens klimatutmaningar.

SPP Global PLUS har sedan start, 16 april 2016 avkastat 107,2 procent efter förvaltningsavgift och utan hänsyn tagen till inflation. Fondens jämförelseindex har under samma period avkastat 97,4 procent.

SPP Global PLUS får även toppbetyg av Morningstar (5/5) Morningstar stjärnor och (4/5) Hållbarhetsglober.

Under åren har PLUS-familjen utökats till att omfatta även SPP Sverige Småbolag Plus, SPP Europa Plus, SPP Sverige Plus, SPP Emerging Markets Plus.

Fonden finns tillgänglig hos bland annat SPP, Avanza, Nordnet, Fondmarknaden och Pensionsmyndigheten.