Med det nya året runt hörnet är det nu ett utmärkt tillfälle att ta en titt på finansmarknaden och analysera vad som har hänt på betalningsområdet 2022. Som specialister på den svenska betalningsmarknaden och partners till betydande finansiella institutioner har Waytobill gedigen kunskap om den ständigt föränderliga branschen och har sett många förändringar som har eller kommer att revolutionera betalningsmarknaden.

Waytobill har också tagit tillfället i akt att se in i framtiden; Här är fem trender som Waytobill förväntar sig på den nordiska betalningsmarknaden 2023.

Betalningsdigitaliseringen ökar

Traditionella betalningar och kommunikation är fortfarande vanliga i de nordiska länderna, men organisationer inom alla sektorer har identifierat behovet av att digitalisera kommunikation och betalningsmetoder. Konceptet med ett kontantlöst samhälle har tagit över Norden, där 91 % av den svenska befolkningen inte längre använder kontanter. Betalningsdigitalisering går hand i hand med det ledande nordiska banksamarbetet, P27 Nordic Payments tillkännagivande av slutdatum för kontantbetalningar och papperskvitton i mars 2024. Organisationer och företag som fortfarande förlitar sig på pappersformulär och kontantbetalningar kommer att implementera innovativa betalningsmetoder över de kommande 12 månaderna.

Ett bra exempel på att digitalisera traditionella betalningar är QR-koder som ofta används av företag som vill öka konverteringen på pappersfakturor och försäljningsbrev. Genom att skanna koden på fysiskt papper kan organisationer konvertera potentiella kunder inom några sekunder. Sådana QR-koder kan leda användare till onlinekassor som är förifyllda med deras personliga information. En användare kan bli kund där och då.

Konsumenter väljer bekväma betalningsmetoder

Dagens kunder har utmärkt tillgång till information som resulterar i att mer välinformerade beslut fattas. Konsumenter har också blivit mer selektiva när det kommer till betalningsmetoder, väljer bekvämlighet och undviker tidskrävande betalningar. År 2023 kommer enkla betalningsalternativ att locka fler användare, eftersom 98 % av konsumenterna är intresserade av att använda ansiktsigenkänning eller andra biometriska resurser, vilket är en av anledningarna till Swish, MobilePay och Vipps stora framgångar.

Checkout-flöden och personliga betalningar blir direktbetalningar tack vare MobilePay, Swish och Vipps

Checkout-processer brukade inte erbjuda direktbetalningar. Men tack vare MobilePay i Finland och Danmark, Swish i Sverige och Vipps i Norge är det nu möjligt. Lokala betalningsmetoder i de nordiska länderna har mer än 13 miljoner användare, vilket är det föredragna betalningsalternativet för många av dem. Lättheten att överföra pengar inom några sekunder är särskilt viktig i nödsituationer, medan handlare kan hantera kassaflödet mycket enklare, vilket minskar risken för återföring av betalningar på grund av att täckning saknas.

Digitalt autogiro vinner relevans och dragkraft

Det svenska autogirot har vuxit med 10 % årligen under de senaste 25 åren. Betalningsdigitaliseringen har dock flyttat många autogiroanvändare till den digitala versionen av att skapa nya autogiromandat, vilket sparar mycket tid och ansträngning. Förutom att öka konverteringsgraden kommer autogiro att fortsätta att vara den perfekta betalningsmetoden för att förlänga kundens livstidsvärde.

Ladda ner hela infografiken

Som digitala autogiroleverantörer syns även förbättrade konverteringsgrader bland handlarna. Lättheten att registrera sig för nya månatliga betalningar och prenumerationer påverkar också retention positivt, eftersom det inte krävs någon insats när dragningarna genomförs automatiskt. Handlare till Waytobill rapporterar konverteringsgrader mellan 42 och 79 %, samt retention som sträcker sig från 84 till 93 %. Under 2023 kommer Digital Autogiro att hjälpa fler varumärken att skaffa nya kunder tack vare förifyllda formulär som är tillgängliga direkt på deras mobiltelefoner, redo att signera säkert i några enkla steg.

Prenumerationer kommer att växa med ytterligare 190 miljarder euro

Affärsmodellen för prenumerationer har funnits i århundraden men den europeiska prenumerationsmarknaden har aldrig varit större. En genomsnittlig europé spenderar 5 % av sin lön på månatliga prenumerationer, vilket motsvarar 350 miljarder euro som spenderas årligen bara i Europa. Affärsmodellen för prenumerationer tar fortfarande fart och förväntas växa med ytterligare 190 miljarder euro, eftersom konsumenter föredrar pay-as-you-go-metoden framför att betala för tjänster i förväg. Kundens livstidsvärde tenderar att öka närhelst tjänster eller produkter paketeras som ett abonnemang jämfört med engångsbetalningar. Dessutom får handlare möjlighet att höja värderingen av sitt företag eftersom de säkrar en återkommande inkomst.

Den kommande ekonomiska osäkerheten kommer att resultera i att fler företag paketerar sina produkter som prenumerationer för att tillgodose publikens behov. Betydande aktörer som BMW och Mercedes-Benz har redan införlivat prenumerationstjänster i sina strategier, vilket bevisar att även världens största företag går in i prenumerationsaffärsmodellen på grund av dess tillväxtpotential.