Det franska bolaget François-Charles Oberthur, känt som FCO, som är ett ledande företag inom tillverkning av sedlar, har höjt sitt bud på teknikföretaget Rolling Optics till 1 krona per aktie. Det ursprungliga budet, värt 0,75 kronor per aktie, lades fram för bara en vecka sedan. FCOs VD Thomas Savare uttalade att bolaget är imponerat av Rolling Optics teknologi och önskar bidra till bolagets utveckling genom att tillhandahålla finansiella resurser och branschkunskap som en framtida aktieägare. Styrelsen för Rolling Optics rekommenderar aktieägarna att acceptera det höjda budet eftersom det ger bolaget bättre möjligheter att utveckla sin affärsplan och nå ett kommersiellt genombrott.

Styrelsen för Rolling Optics har genomfört en analys för att säkerställa att agerandet i budfrågan görs i företagets och aktieägarnas bästa intresse. Slutsatsen av den omfattande analysen är att erbjudandet från FCO är skäligt – vilket återspeglas i styrelsen rekommendation att acceptera det reviderade budet på 1 SEK.

Dock var styrelsen inte enhällig i beslutet. Sorin Chiorescu, representatör för Forestum Capital, som är den största ägaren i Rolling Optics valde att inte rösta för.

”Forestcap anser inte att det reviderade erbjudandet på 1 SEK per stamaktie är tillräckligt för att kompensera för Rolling Optics stora affärspotential på kort sikt och dess globala skalbarhet. Forestcap har därför inte för avsikt att acceptera erbjudandet på denna nivå”, skriver Forestum i pressmeddelandet.

François-Charles Oberthur äger för närvarande 25 procent av antalet aktier och 24 procent  av antalet röster i Rolling Optics. Det nya budet värderar hela företaget till 237 miljoner kronor och innebär en premiär på 285% jämfört med stängningskursen dagen innan det första budet annonserades.

I skrivande stund handlas aktien marginellt ovanför budkursen. Sedan årsskiftet är aktiekursen upp mer än 250 procent och är därmed den stora vinnaren på First North i år.