Fastighetsbranschen räknar med recession innan årsskiftet

Förra årets positiva tongångar har förbytts till moll, det här visar PwC:s och Urban Land Institutes årliga rapport om den europeiska fastighetsmarknaden. Rapporten visar även att inflation och räntor skapar allt mer oro inom branschen, men att ESG ses som ett ljus i mörkret och en väg till omställning.

– Fastighetsbolagens förväntningar på lönsamhet har sjunkit dramatiskt sedan förra året, och återspeglar den oro som finns både när det gäller världsekonomin, branschen och geopolitiken. Sju av tio tillfrågade tror nu att Europa kommer att gå in i en recession innan årsskiftet, kommenterar Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen inom PwC Sverige.

I förra årets undersökning uttryckte 52 procent ökad optimism för affärerna inför det kommande året. Nu har den siffran halverats. Även synen på lönsamhet och personalbehov faller stort.

Ekonomisk realitet tränger undan cyberoro
Rapporten har även kartlagt de enskilda delar som oroar branschen. Den allt bistrare ekonomiska verkligheten får till följd att förra årets största orosmoln cybersäkerhet, nu dalar ner till en sjätteplats i rangordningen. I orostoppen hamnar istället inflation, ränterörelser och ekonomisk tillväxt i Europa.

ESG leder vägen framåt
Hela 93 procent av de medverkande i undersökningen menar att en klimatmässigt och socialt hållbar verksamhet är de viktigaste faktorerna för framgångsrik transformation under de kommande 20 åren. Nästan lika många – 87 procent – ser det som viktigt att skapa social påverkan vid sidan av en ekonomisk avkastning.
– Det är oerhört intressant att se hur branschen nu unisont tar stora steg mot förändring, och gör både klimatmässiga och sociala frågor till del av affärsbesluten. Allt från att reducera klimatpåverkan till ökad mångfald och inkludering, menar Helena Ehrenborg.

Ljusa utsikter för infrastruktur inom energiområdet
Undersökningen har även tittat närmare på vilka delar av branschen som har bäst respektive sämst utsikter för det kommande året. I topp hamnar infrastruktur för ny energi (sol, vind, lagring och transport av energi), följt av life science och datacenter.
– Vi ser också att projekt för social hållbarhet som subventionerade bostäder och boende för äldre rankas högt. Svårast väntas året bli för fysiska köpcentrum och kontor utanför stadskärnorna, berättar Helena Ehrenborg.

London i fortsatt investeringstopp
Ett återkommande inslag i undersökningen är även jämförelsen mellan europeiska storstäders attraktionskraft för investeringar.
– London håller ställningen som etta och Paris klättrar förbi Berlin upp på andraplatsen. Stockholm är kvar på plats 19, vilket är fem placeringar bakom Köpenhamn, som även i år vinner den nordiska investeringskampen, avslutar Helena Ehrenborg.