Vad är Fastator aktie?

Fastator aktie är en svensk investmentbolag som är specialiserat på fastighetsinvesteringar. Företaget grundades 2015 av Björn Rosengren och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vad gör Fastator aktie?

Fastator aktie investerar i fastighetsprojekt i Norden och har en portfölj som består av både kommersiella fastigheter och bostäder. Bolaget fokuserar på att investera i projekt med hög potential för avkastning och som har goda uthyrningsmöjligheter.

Vad är Fastator akties affärsmodell?

Fastator aktie är en aktiv investerare och arbetar nära sina portföljbolag för att maximera avkastningen. Bolaget förvärvar oftast minoritetsandelar i fastighetsprojekt och tillhandahåller både kapital och kompetens för att stödja tillväxten av portföljbolagen.

Vilka är Fastator akties huvudsakliga marknader?

Fastator aktie fokuserar främst på fastighetsmarknaden i Norden, med särskild inriktning på Sverige och Finland. Bolaget har också gjort investeringar i Danmark och Norge.

Vad är Fastator akties mål?

Fastator akties mål är att generera hög avkastning för sina aktieägare genom att investera i fastighetsprojekt med hög potential och genom att aktivt stödja portföljbolagen i deras tillväxt. Bolaget strävar också efter att vara en ledande aktör på fastighetsmarknaden i Norden.