Fasadgruppen expanderar i Stockholm och Mälardalen genom att förvärva Rosborg Entreprenad AB, en specialist inom fasad, tak, fönster, stomkomplettering och sanering som grundades 2016. Företaget är baserat i Sätra och har huvudsakligen utfört projekt i Stockholm och Mälardalen åt både privata och offentliga fastighetsägare samt större byggföretag. Rosborg Entreprenad har även tidigare agerat som underentreprenör åt Fasadgruppens dotterbolag. Större delen av deras intäkter kommer från renoveringsprojekt. Rosborg Entreprenad har 45 anställda och omsatte cirka 58 miljoner SEK under det senaste verksamhetsåret (2022/2023).

”Genom tydligt kundfokus och starkt entreprenörskap har Rosborg Entreprenad vuxit till en väletablerad och lönsam aktör inom fasadarbeten i Mälardalen. Vi har mycket goda erfarenheter från Rosborg Entreprenad i tidigare gemensamma projekt och de kompletterar våra befintliga dotterbolag väl”, säger Peter Polland, affärsområdeschef för Fasadgruppen NordÖst.

”Det känns kul att få ta nästa steg på vår entreprenöriella resa och bli en del av Fasadgruppen. Vi känner flera av dotterbolagen sedan tidigare och ser fram mot att kunna fördjupa våra samarbeten och dela erfarenheter med varandra”, säger Daniel Rosborg, operativt ansvarig för Rosborg Entreprenad.

Fasadgruppen finansierar förvärvet med egen kassa, och säljaren åtar sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen inom tre månader efter överlåtelsen, till ett värde av cirka 4,9 miljoner SEK. De återinvesterade aktierna omfattas av ett överlåtelseförbud i 36 månader. Tillträde för Rosborg Entreprenad förväntas äga rum i oktober 2023.