Fasadgruppen har nyligen undertecknat ett färskt låneavtal med Nordea, SEB och Svensk Exportkredit värt totalt 2 700 miljoner kronor. Det nya avtalet ersätter de tidigare enskilda låneavtalen som Fasadgruppen hade med varje långivare och innebär en ökning på omkring 600 miljoner kronor av koncernens samlade lånefaciliteter.

Det nya låneavtalet består av olika typer av kreditfaciliteter värda totalt 2 700 miljoner kronor. Det inkluderar en roterande kreditfacilitet på 1 600 miljoner kronor och två fasta lånefaciliteter sammanlagt värda 1 100 miljoner kronor. Avtalet har en treårig löptid med möjlighet till två förlängningar om ett år vardera, vilket innebär en maximal löptid på fem år. Fasadgruppen planerar att omvandla dessa lånefaciliteter till lån med hållbarhetsfokus enligt de nya utsläppsminskningsmålen som koncernen utvecklar och kommer att rapportera till Science Based Targets initiative.

Martin Jacobsson, verkställande direktör för Fasadgruppen, kommenterar: “Vi ser en betydande potential att fortsätta stärka vår närvaro på den nordiska fasadmarknaden. Genom att kombinera detta med vår starka kassa säkerställer det nya finansieringsavtalet en hög grad av ekonomisk flexibilitet, vilket i sin tur möjliggör att vi kan dra nytta av de tillväxtmöjligheter som vi identifierar. Vi har pågående diskussioner med framgångsrika fasadentreprenörer på samtliga nordiska marknader.”