De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar en prisökning för bostadsrätter på två procent på riksnivå i februari medan villapriserna stiger med en procent. Tempot på bostadsmarknaden har dämpats men lågt utbud ger fortsatta prisökningar. Hittills fungerar bostadsmarknaden i stort som vanligt trots det fruktansvärda som händer i omvärlden, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna bostadsrätter i riket stiger med 2 % i februari medan villapriserna stiger med 1 %. Både bostadsrättspriserna och villapriserna stiger i riket, och alla storstäder, i februari. Centrala Stockholm sticker ut med en prisuppgång på hela 14 % på 12 månader och ett kvadratmeterpris på över 114 000 kr.

Ta del av fullständig statistik

-“Tempot på bostadsmarknaden har gått ner något under februari. Säljare och köpare verkar vara lite mer eftertänksamma och försäljningarna tar lite längre tid. Dock är det lite bostäder ute till salu på många orter vilket gör att efterfrågan är fortsatt högre än utbudet. Priserna stiger på riksnivå och i alla storstäder där centrala Stockholm sticker ut med högst ökning på ett års sikt”, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
-“Våra mäklare märker nu av en viss oro och får en del frågor från säljare och spekulanter om hur kriget i Ukraina kan påverka bostadsmarknaden. Hittills verkar dock inte sälj- eller köpbeslut påverkas nämnvärt och bostadsmarknaden fungerar som vanligt, trots det fruktansvärda som händer i omvärlden. Sannolikt kan dock kriget, med följdeffekter som till exempel börsoro och skenande el- och drivmedelspriser, få en dämpande effekt framåt”, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – Tydlig prisuppgång i februari
Både villapriser och bostadsrättspriser i Stor-Stockholm stiger med 2 % i februari. Även bostadsrättspriserna i centrala Stockholm stiger med 2 % i februari.

-“Jag inte förvånad över att priserna har stigit ytterligare då utbudet både i januari och februari har varit mycket längre än normalt. Tidigare har det varit treor och större som drivit prisuppgången men nu ser vi att även de attraktiva smålägenheterna som finns ute ökat mycket i pris det senaste kvartalet. Några säljare har frågat om vi tror att utvecklingen i Ukraina kommer påverka bostadsmarknaden men än så länge är det försäljningar som vanligt, säger Pia-Lotta Svensson”, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

-“Vi ser fortfarande en stark efterfrågan på villor i Bromma. De nya bostäder som byggs är framför allt bostadsrätter eller hus längre från innerstan så en villa med centralt läge blir mer och mer unikt. Det är en av de drivande faktorerna. Dock har vi senaste veckan märkt av en viss oro för omvärldssituationen. Inte så att man inte vill köpa men att man tänker till och kollar lite extra på sin kalkyl innan man lägger ett bud eller går ut med sitt hus till försäljning”, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – störst uppgång i centrala Göteborg
Både villapriser och bostadsrättspriser i Stor-Göteborg stiger med 1 % i februari. I centrala Göteborg steg bostadsrättspriserna med 2 % i februari.

-“I centrala Göteborg har vi hittills inte känt av börsoro eller kriget i Ukraina bland spekulanter. Att prisbilden pekar något uppåt rimmar väl med mäklarnas upplevelser. Vi har sett ett något mindre utbud än vanligt och försäljningarna tar något längre tid men når förväntat slutpris. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på större bostäder”, säger Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte.

-“Vi upplever just nu en mer normal marknadsbild där det kan skilja sig mer mellan olika hus än tidigare. Vi ser att vissa villor och radhus fortsatt går för höga slutpriser medan främst renoveringsobjekt har större utmaningar än tidigare. Vi märker även att köparna valt att hålla tillbaka något mer än tidigare men att det låga utbudet ändå gör att vi ligger kvar på en marknad med höga slutpriser. Vi ser även att försäljningstiden ökat något. Men generellt är detta små indikationer och inga större förändringar på marknaden”, säger Jimmy Lang,

Malmö – Villapriserna ner i december
I Stor-Malmö steg både villapriserna och bostadsrättspriserna med 1 % i februari. I centrala Malmö steg bostadsrättspriserna med 2 % i februari.

-“I Malmö överraskar det inte att sifforna pekar uppåt. Vi upplever en fortsatt stark bostadsmarknad och återigen är det de större bostäderna är mest eftertraktade. Framträdande för Malmös bostadsmarknad är att vi för närvarande har ett mycket lågt utbud av villor vilket medfört att flera av de villor vi förmedlat har sålts efter oväntat höga budgivningar. Våra mäklare rapporterar att visningsgäster och köparna inte uttrycker någon större oro för utvecklingen i Ukraina men att vi haft en del säljare som har velat skynda på försäljningsprocessen”, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

Diagram från Mäklarstatistik