Färsk statistik från UC visar att konkurserna i landet åter igen minskar. I februari minskar konkurserna med 20 procent jämfört med samma månad i fjol. Den positiva utvecklingen avspeglas även bland stora branscher – med undantag från hotell- och restaurangbranschen. UCs statistik visar att konkurserna inom branschen går mot strömmen och ökar med 48 procent i februari, jämfört med februari i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande.

Färsk statistik från UC att konkurserna minskar med 20 procent i februari, jämfört med februari i fjol. Den bransch som avviker från den positiva konkursutvecklingen är den hårt utsatta hotell- och restaurangbranschen, där konkurserna ökar med hela 48 procent i februari månad, jämfört med februari i fjol.

– Restaurangbranschen är den enda branschen där konkurserna ökar jämfört med februari 2020, från 29 till 43. Det lär tyvärr inte blir bättre när caféer och restauranger från och med idag omfattas av nya, hårdare restriktioner. Hela besöksnäringen är hårt drabbad och det påverkar inte minst många unga; besöksnäringen anställer många unga. Med de nya restriktionerna står många jobb på spel. De unga är också den grupp som lider mest av överskuldsättning nu, med rekordmånga ansökningar om skuldsanering. Det är frestande att ta snabba konsumtionslån i hopp om att jobben ska återvända. Den aggressiva marknadsföringen av konsumtionslån gör tyvärr inte saken bättre, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC som ingår i den nordiska koncernen Enento Group.

Svensk ekonomi går trots allt bra
Bortsett från den negativa utvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen så går på det stora hela svensk ekonomi bra, trots pandemin. Konkurserna i landet minskar för andra månaden i rad, och våren ser ljus ut, även om en tredje våg av smittspridning är att vänta.

 Sveriges ekonomi går trots pandemin bra. Varslen ligger på låga nivåer generellt. Räntorna är låga och bostadsmarknaden är het. De kraftfulla stimulanserna i ekonomin och stödåtgärderna har fått effekt. Konkursnivåerna ligger i princip still jämfört med före pandemin, trots att vi har genomlevt en andra våg och är på väg in i en tredje. De branscher som har drabbats hårdast av pandemin kommer att ha det fortsatt tufft ett tag till, men när väl vaccineringarna kommer igång står hushållen redo att spendera pengar på restaurang, nöjen och på upplevelser. I de branscherna är det relativt lätt att återanställa personal och startsträckan blir kort, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC som ingår i den nordiska koncernen Enento Group.

Att fastställa de långsiktiga ekonomiska effekterna har pandemin är ännu för tidigt att göra. Däremot pekar UCs statistik på att framtiden ser ljus ut för många branscher, där mycket talar för stigande sysselsättning och därmed minskat antal konkurser senare i år.

– Hushållens sparande är högt och konsumtionsutrymmet har ökat i och med låg inflation, låga räntor och stigande sysselsättning. Det talar för att flera drabbade branscher som transporter, resetjänster och underhållningsindustri kommer att få ett lyft när vaccineringarna tar fart. Den bransch som kan få ta stryk är de kommersiella fastighetsbolagen som kan få det svårare om hemarbetet fortsätter helt eller delvis på samma sätt som nu, avslutar Richard Damberg.