Under den senaste veckan har det framkommit att ägarbolaget Ramsbury Invest, som tillhör Familjen Persson, har genomfört en betydande investering i klädjätten H&M. Investeringen har skett under perioden 7-9 augusti enligt Finansinspektionens insynsregister och har resulterat i en ökning av deras aktieinnehav med 1,88 miljoner aktier. Aktien stiger i torsdagens öppning med ca 1,6 %.

Familjen Persson är känd som en av Sveriges mest framstående affärsfamiljer och har en djup koppling till modeindustrin genom sitt långvariga ägande av H&M. Denna senaste investering bekräftar deras förtroende för företaget och deras engagemang i dess framtid.

Den totala summan som betalades för denna aktieökning är 312,7 miljoner kronor, vilket indikerar Familjen Perssons starka tilltro till H&Ms långsiktiga potential på marknaden. Genomsnittspriset per aktie har beräknats till 165,95 kronor.

Efter transaktionen äger Familjen Persson 56,6 % av kapitalet och hela 78,7 % av rösterna i klädjätten.