Fåhraeus Startup & Growth Fund går in som ägare i svenska medtech-bolaget Airsonett, som står inför en internationell expansion. Airsonett har utvecklat den patenterade metoden TLA, för effektiv behandling av svåra allergiska sjukdomar som astma och atopiskt eksem med ren luft. Behandlingen används sedan några år inom svensk sjukvård. Fåhraeus Startup & Growth ser stor potential för Airsonett och Christer Fåhraeus tar plats i företagets styrelse i samband med investeringen.

Genom investeringen, som är på 16 miljoner kronor, kliver Fåhraeus Startup & Growth Fund in i gruppen av huvudägare tillsammans med Industrifonden, SEB Venture och Magnus Lundberg. I samband med investeringen kommer även en företrädesemission att erbjudas till befintliga aktieägare om maximalt fyra miljoner kronor.

”Vi är glada över att få in en ny stark ägare med bred erfarenhet av internationell expansion av medtech-bolag. Airsonett är i en spännande expansionsfas, både vad gäller geografisk närvaro, kliniska data och produktutveckling. Att Fåhraeus Startup & Growth väljer att investera i bolaget är ett starkt kvitto på att vi är på rätt väg”, säger Anders Due-Boje, VD på Airsonett.

Airsonetts patenterade, för sjukvården kostnadseffektiva och biverkningsfria behandling TLA (Temperaturkontrollerat laminärt luftflöde) har fått bred acceptans inom den svenska sjukvården för patienter med svåra allergiska sjukdomar. Bolaget är nu redo för lansering på nya marknader i kombination med intensifierad bearbetning av befintliga marknader och fortsatt produktutveckling.

”Vi ser att Airsonett och TLA är i ett spännande skede. Vi ser också stor potential i nästa generation av produkten, som tack vare digitalisering möjliggör bättre kontroll av behandlingen, där både patienter och vårdgivare kan komma åt värdefull information. Vi ser fram emot att stötta Airsonetts duktiga team på resan framöver, tillsammans med övriga ägare.” säger Christer Fåhraeus, Partner på Fåhraeus Startup & Growth Fund.

Behandlingen med TLA ges i hemmet med den medicintekniska produkten Airsonett Air4. Tekniken skapar en zon med 99,5 procent ren luft, fri från allergen och partiklar, runt patientens andningsområde under sömn eller vila. När den biologiska stressen minskar under natten får immunsystemet och luftvägarna vila och patienten får bättre motståndskraft mot allergen även under dagen.

Behandlingen är kliniskt bevisat effektiv och förskrivs idag av sjukvården i Sverige till cirka 800 patienter med svåra allergiska sjukdomar. Behandlingen finns med i de nationella riktlinjerna för astma. Företaget förbereder lansering på andra marknader i Europa och utvecklar nästa generation av produkten, som förväntas lanseras under 2023.