Fabege har ingått avtal med Nrep om att sälja fastigheterna Orgeln 7 i Sundbyberg och Glädjen 12 i Stadshagen för 3,4 miljarder kronor. Köparen kommer att överta fastigheterna i början av oktober.

Fastigheternas värde är i linje med den senaste värderingen. Efter att ha dragit av försäljningskostnader resulterar affären i ett redovisat resultat på -13 miljoner kronor före skatt och 414 miljoner kronor efter återföring av uppskjuten skatt. Resultatet kommer att redovisas vid övertagandet.

De två fastigheterna är färdigutvecklade och nästan fullt uthyrda, men de ligger utanför Fabeges prioriterade stadsdelar. Försäljningen är en del av Fabege’s strategi att fokusera på utvalda expansiva marknadsområden som Solna och Flemingsberg, där de för närvarande har flera stora kontorsprojekt under produktion. Dessutom stärker affären Fabege’s balansräkning och ger dem utrymme för fortsatta investeringar i deras stadsutvecklingsprojekt.

”Orgeln 7 är en äganderätt med en uthyrningsbar yta på 39 200 kvadratmeter. Fastigheten genomgick en totalrenovering och utbyggnad mellan 2016 och 2018, och den är uthyrd till Swedbank och Migrationsverket. Fastigheten är BREEAM-SE Excellent-certifierad.”

”Glädjen 12 är en tomtmark med en uthyrningsbar yta på 10 800 kvadratmeter. Fastigheten har nyligen genomgått en totalrenovering och är uthyrd till bland annat CGI, Electrolux och Elgiganten. Den är även BREEAM-SE Excellent-certifierad.”

Fabege har fått rådgivning av Savills och advokatfirman Born under försäljningsprocessen.

”Försäljningen är en naturlig del av vår affärsmodell. Fastigheterna ligger utanför våra strategiska stadsdelsutvecklingsområden, och affären stärker också vår balansräkning ytterligare samt ger oss ekonomiskt utrymme för fortsatta investeringar, till exempel i Flemingsberg och Haga Norra,” säger Stefan Dahlbo, VD för Fabege.