Under den kommande veckan upplever Norden och stora delar av Europa en period av extremt låga elpriser, en sällsynt händelse som huvudsakligen drivs av ökad nederbörd och stark vind. Med prognoser som pekar på en nederbördsmängd på 200 procent över det normala och betydande vindstyrkor, pressas elpriset till nivåer som inte observerats sedan 2020, med ett förväntat snittpris under 5 öre per kWh. Det framgår av ett pressmeddelande från Bixia.

Vädrets påverkan

Riklig nederbörd, speciellt i sydvästra Norge, och goda vattennivåer tvingar elproducenter att öka produktionen, vilket i sin tur påverkar elpriserna. En ökad hydrologisk balans, stigande från 6 TWh till omkring 20 TWh, tillsammans med varmare temperaturer än normalt och kraftig vind, medför att elpriserna förväntas förbli låga.

Denna marknadssituation har också gett upphov till timmar av negativa priser, och några kärnkraftverk har tillfälligt minskat sin produktion, då de nuvarande priserna ligger under deras rörliga produktionskostnader.

“Den överflödande vinden i både Tyskland och Norden, höga vattennivåer i södra Norge och fortsatt låg efterfrågan får elpriserna att sjunka dramatiskt till nivåer som vi inte har sett sedan slutet av 2020,” uttalade Johan Sigvardsson, en elmarknadsanalytiker på Bixia.

Import och export av el

Intressant är också hur dessa prisförändringar påverkar import och export av el. Solkraft och stark vind i Tyskland ger upphov till negativa priser och därmed en omvändning av elflödet, vilket leder till att el importeras från Tyskland till SE4, påverkande även SE3.

Framtida utveckling

För konsumenterna är dessa låga priser välkomna, men för energiproducenter kan det vara en utmaning. Det återstår att se hur länge denna situation kommer att vara och vilken inverkan det kommer att ha på energimarknaden i det längre perspektivet. Analytiker och intressenter håller noga koll på marknadsutvecklingen och eventuella förändringar i energipriserna.

Extremt låga elpriser är en ovanlig men viktig del av energimarknaden, och dess inverkan sträcker sig över hela energisektorn. Medan detta tillfälle präglas av naturliga fenomen som vind och nederbörd, påminner det oss om den volatilitet och komplexitet som kännetecknar energipriserna och marknaden. Det är essentiellt för både producenter och konsumenter att vara medvetna om dessa förändringar och agera därefter.