Finanstid fick en pratstund med Göran Konradsson, VD för Ziccum och fick ta del av mer information om bolaget och deras teknologi.

1. Berätta lite om Ziccum och er teknologi

Ziccum bildades som en avknoppning från Inhalation Sciences 2017. Teknologin togs ursprungligen fram för att torka småmolekylära läkemedel avsedda för inhalation och för tidig utvärdering i prekliniska studier. Jag kom i kontakt med teknologin några år tidigare och tyckte att den kunde vara intressant för att generera temperaturstabila formuleringar av biologiska läkemedel. Vi kom tidigt in på vacciner, eftersom det finns ett uttalat behov av just temperaturstabila vacciner. 

Teknologin kan beskrivas som en mild lufttorkningsmetod som utförs i rumstemperatur. Man kan jämföra det med när man tar en dusch och hela duschrummet blir fuktigt och spegeln immig. När man sedan öppnar dörren diffunderar vattenmolekylerna ut till den torrare omgivning, medan tvål, salter och proteiner från kroppen faller ner och stannar kvar. Det är därför man måste tvätta badrummet ibland men spegeln kommer att vara exakt lika ren som innan. Enkelt utryckt är LaminarPace en industrialisering av denna process.

2. Vad möter Ziccum för konkurrens på marknaden? 

Det är (som vanligt när man kommer med en ny teknologi) från etablerade teknologier som frystorkning eller att behålla vacciner i lösning. Dessa teknologier kräver att vacciner måste hållas i kylförvaring från produktion ända ut till sista barnet som ska vaccineras långt från fabriken. Vad det gäller direkta konkurrenter med liknande teknologi, så har vi inte identifierad någon som klarar av att samtidigt generera ett torrt temperaturstabilt pulver, till höga utbyten och som kan producera material under aseptiska (steril) förhållanden.

3. I januari 2019 lämnade ni in patentansökan om torrformulering av Adenovirus, hur pass viktigt är detta patent för bolaget? 

Alla patent och patentansökningar är alltid av vikt för att långsiktigt bygga värde. Adenovirus är den plattform som används i 5 av 33 Covid-19 vaccin projekt i klinisk fas (20200903, Nature Reviews Drug Discovery).


4. Nyligen tog bolaget in närmare 40 miljoner i en riktad emission med motiveringen att accelerera utvecklingen av temperaturstabila vacciner, kan du berätta mer ingående om hur denna finansiering skall användas? 

Det är för att accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets unika metod för framställning av torrformulerade och temperaturstabila vacciner. Specifikt innebär detta större frihetsgrader i vår utveckling, exempelvis genom att anställa fler personal och knyta till oss fler kompetenta konsulter. Vi kommer dessutom att investera i att snabbare kunna erbjuda färdiga produktionslösningar för att hantera torrformulerade vacciner och på så sätt korta ner tiden till marknad. Framförallt vill vi skynda på utvecklingen av temperaturstabila vacciner som kan rädda livet på miljoner barn varje år

5. Hur ser milstolparna ut resten av året, och vad har förändrats för Ziccum vid samma tid nästa år?

Hela vaccinmarknaden befinner sig i en mycket stor omvandling pga den Corona-pandemin. Vi jobbar fortsatt mot de målsättningarna som vi satte i december förra året: 

  • Ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner. 
  • Lämna in minst en ny patentansökan på temperaturstabil formulering av ett vaccin (KLAR). 
  • Uppgradera LaminarPace och anpassa till industriell produktion av vacciner (PÅGÅR) 
  • Arbeta för att väsentligt öka medvetenheten kring Ziccums möjligheter att generera temperaturstabila formuleringar hos utvalda Non-Governmental Organizations, NGO:s (PÅGÅR). 

6. Ni har haft diskussioner med ett flertal NGOs, ligger det potentiella samarbeten med någon av dessa i närtid?

De har olika profiler, en del vill egentligen inte alls tala med företag och uttryckligen säger att de inte hjälper enskilda bolag, men vi kan ställa frågor till dem. Medans andra har en mer öppen attityd för olika samarbeten. Det gäller att hitta rätt balans, vi har ett CDA med en av dessa som ska ses som ett positivt uttryck att hjälpa till och samarbeta.


7. Den tredje oktober förra året meddelades marknaden att ni ingått ett avtal med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag, kan du säga något om hur detta samarbete fortgår och kan du delge eventuella deadlines? 

Se svar ovan

8. En vanlig fråga för nya aktieägare är varför BP inte snappat upp LaminarPace ännu, kan du säga något om det?

Det är alltid så med bolag som kommer med ny teknologi till en bransch som arbetar med etablerade tekniker. Men, som sagt vi har ett samarbete enligt förra frågan. Det tar en viss tid att komma upp på agendan hos dessa, men vi jobbar på olika sätt att göra oss relevanta.

9. Den 26:e mars i år meddelades marknaden att ni skrivit ett avsiktsavtal om att undersöka LaminarPace med ett annat bolags innovativa vaccintillverkningsprojekt, kan du säga något om hur detta samarbete fortgår och kan du delge eventuella deadlines? 

Deadlines ligger mer på deras sida i så motto att leverera material till oss, men vi har en mycket aktiv dialog med dem. Målsättningen i detta första steg är att testa vår teknologi på deras material, samt att börja undersöka hur vi kan jämka ihop våra olika processer med varandra.

10. I en live i facebookgruppen aktietips från maj detta året nämner du att ni skall starta en ekvivalensstudie på djur efter sommaren, kommer marknaden bli noterad om när denna startat? Kan du berätta mer om studien? 

Nja, vi kommer nog inte att specifikt informera marknaden vid starten. Denna studie är en standardstudie som fångar upp om olika metoder som används i produktion förändrar egenskaper på ett givet biologiskt preparat, oavsett resultat bedömer vi inte att studieresultaten enskilt utgör relevant information att publicera. Vi kommer dock fortsatt att publicera resultat och nyheter så ofta vi kan och bedömer det som lämpligt.

Ziccum var som våra läsare vet “Veckans Aktie” för en tid sedan, har ni missat den fantastiska analysen så finns den på den här länken.