Waytobill är idag ett tech-fokuserat betalbolag som har specialiserat sig på att öka konverteringsgraden för prenumerationsbolag. Bolaget grundades under 2020 med visionen att öka konverteringsgraden för försäljare i Europa samtidigt som konsumenterna skulle få en smidigare och tryggare upplevelse vid köp av produkter och tjänster över telefon och andra direktförsäljningskanaler. Waytobill har av strategiska skäl inriktat sig mot kunder som använder sig av prenumerationsbaserade intäktsmodeller då det är en trend bolaget kan dra vinning av på lång sikt. Det finns tydliga indikationer på att företag globalt ställer om till denna form av intäktsmodell, dessa aktörer är bland annat internationella medlemsklubbar, charity- och försäkringsbolag. Waytobill är välpositionerade inför detta “paradigmskifte” och har därför lyckats skapa intresse hos både kunder och investerare under en kort tid. 

Waytobill har på kort sikt blivit det naturliga valet för företag som vill öka sin konvertering i sina försäljningsprocesser mot nya kunder. En anledning till att Waytobill har lyckats skapa ett snabbt kundinflöde beror till stor del på en sömlös utcheckningsmetod samt ett stort utbud av olika betalningsmetoder som säkerställer högre konverteringsgrader för kunden. Finanstid har fått möjlighet att intervjua Magnus Bendelin, vd och medgrundare för Waytobill, som berättar om hur Waytobill kom till och vad de löser för problem till vardags.

Waytobills utcheckningsprocess där tre olika betalningsmetoder presenteras för slutkonsument


Hur har Waytobill utvecklats som företag sedan etableringen?
– Redan vid start hade vi några begåvade utvecklare med oss och eftersom Waytobill är ett tech-fokuserat betalbolag så gick vi först igenom en intensiv period som till stor del bestod av teknikutveckling. Samtidigt som våra tjänster utvecklades lyckades vi väcka ett stort intresse bland investerare vilket gjort det möjligt för oss att växa och utvecklas i en väldigt önskvärd takt. Nästa fas var att testa vårt erbjudande med några utvalda kunder genom så kallade pilotprojekt. Utfallet från dessa projekt analyserades i efterhand och det bidrog med värdefulla insikter kring hur vårt erbjudande kunde effektiviseras och förfinas. Något som är kul är att några av de kunder som testade vår plattform återfinns i vår kundportfölj idag. Detta var ett spännande moment där tekniken mötte kunden och slutsatsen var att vi fick bekräftelse på att vi var redo att påbörja en mer omfattande lansering. Under Q4 2021 gick vi in den kommersiella fasen, ett naturligt steg efter att vi hade testat vår produkt i praktiken, något som gav oss ett kvitto på att vi faktiskt skapar värde för företag. Fokus idag är att skapa ett fint inflöde av nya kunder parallellt som vi vidareutvecklar mjukvaran så den går från bättre till bäst med tiden.

Berätta mer om din relation med Alejandro. Varför grundade ni Waytobill och vad såg ni saknades på marknaden?
– Vår relation är väldigt bra, vi vet hur vi fungerar som individer och vi känner väl till varandras styrkor men även svagheter. Alejandro och jag har arbetat ihop sedan innan och vi grundade Waytobill när vi tillsammans identifierade ett stort hål som fanns på marknaden. Prenumerationsboomen hade precis tagit fart, problemet var bara att det inte fanns någon välutvecklad lösning för betalningar av löpande prenumerationer. Alejandro är en erfaren ledare samt en duktig utvecklare som har god kunskap kring hur man bygger en skalbar plattform. Det föll sig naturligt att vi tillsammans skulle ta fram en lösning för att täppa till det hål som vi hade identifierat.

Varför väljer kunder att ansluta sig till er tjänst?
– Våra kunder brottas idag med att uppnå godtagbara konverteringsgrader vid försäljning men även aktivt med utmaningen att upprätthålla hållbara kundrelationer som förhoppningsvis resulterar i en längre kundlivscykel och en större andel återkommande intäkter. Vår tjänst hjälper först kunden med att uppnå bättre konverteringsgrader genom ett brett utbud av olika betallösningar som gör slutkonsumenten mer benägen att signera köpeavtalet. Genom digitalt autogiro ser vi även till att kunden stannar kvar längre som betalande kund, dessa två anledningar i kombination skapar ett stort mervärde för våra kunder. Många av våra kunder arbetar med direktförsäljning, en säljkanal som är relativt kostsam. Genom vårt tjänsteerbjudande sänks kostnaden som är relaterad till kundanskaffningen (CAC) avsevärt, vi bidrar helt enkelt till ökad kostnadskontroll vilket i sin tur kan resultera i en potentiell marginalexpansion för den aktör som implementerar våra lösningar.

Under 2021 valde ni av strategiska skäl att endast fokusera på prenumerationsbaserade bolag. Hur kom det sig att ni valde den nya inriktningen?
– Att röra sig mot bolag som säljer tjänster och produkter via prenumerationer var egentligen alltid grundplanen. När vi först grundades befann vi oss i ett dilemma och insåg att vi inte kunde göra allt på en och samma gång även fast vi så gärna ville. Detta resulterade i att vi initialt fokuserade på direktbetalningar samt en integration av vår plattform i Nordens största säljsystem. När detta koncept uppnåddes var Waytobill redo att börja skifta fokus. I och med lanseringen av digitalt autogiro så var vårt kunderbjudande i princip skräddarsytt och anpassat för just prenumerationsbaserade kunder. Betallösningen, digitalt autogiro är nämligen väldigt applicerbar och gynnsam för att öka andelen återkommande intäkter hos våra kunder. Vi på Waytobill anser att prenumerationstrenden är väldigt stark och vi ser saker som indikerar på att det är en trend som kommer utgöra en väldigt stor del av framtiden. Allt fler bolag har ställt om till intäktsmodeller som bygger på prenumerationer och fler kommer det att bli. En anledning till den rådande omställningen är att konsumenter har efterfrågat ett sätt att konsumera på ett sätt som är automatiserat. Samtidigt medför det stora fördelar för företagen själva, något som investerare oftast gillar och bolag som har denna strategi belönas inte allt för sällan med premievärderingar. Några bra exempel är Spotify, Netflix och även Apple som nyligen offentliggjorde planer om att sälja sina mobiltelefoner enligt en prenumerationsmodell.

Vilken är den största möjligheten för Waytobill inom prenumerationstrenden?
– Prenumerationstrenden har blivit en global megatrend och vi är tidiga på bollen. Det finns en uppsjö av möjligheter för vår del, men den främsta och kanske tydligaste är att vi kommer kunna bygga en stor omsättningsvolym snabbt då efterfrågan på vår tjänst endast estimeras att öka så länge trenden håller sig vid liv. Företag inser fördelarna med att utgå från en prenumerationsbaserad intäktsmodell, exempelvis skapar det stabilare och mer förutsägbara kassaflöden samtidigt som betalande kunder stannar kvar under en längre tid. Omställningen är i full sving och Waytobill gör allt för att positionera sig rätt under tiden så att efterfrågan kan bemötas på ett smidigt sätt.

Vad har ni för delmål under 2022? Och vad har ni för mer långsiktiga mål?
– Under Q1 2022 har vi haft som mål att bygga upp en väsentlig volym genom att ingå ett flertal kundavtal med medelstora företag, detta är något som vi har lyckats med. Vi hade även som ambition att lansera en ny betalmetod, detta mål uppnåddes när vi introducerade digitalt autogiro, en lösning som har varit väldigt eftertraktad hos våra befintliga men även potentiella kunder. Under året har vi som mål att påbörja den internationella expansionen, vi ska lansera vårt tjänsteerbjudande i minst ett land utanför Sverige. På längre sikt har vi ett viktigt lönsamhetsmål, nämligen att uppnå break-even under 2023. Vi har även ambitioner om att genomföra en notering på Stockholmsbörsen och tanken är att göra det när det passar bolaget bäst. Marknadsnoteringen är viktig för oss då den till stor del kommer hjälpa oss med flexiblare finansiering som tillåter oss att genomföra en mer omfattande expansion ut i Europa.

Hur skulle du beskriva dig själv som person och vad är din roll på Waytobill?
– Jag skulle beskriva mig själv som väldigt måldriven och som en strategiskt lagd individ. Jag är en entreprenör sedan barnsben och har alltid drivits av att bygga bolag, när jag arbetade som anställd tidigare har jag i en hög utsträckning varit delaktig i att bygga upp nya dotterbolag. Jag ser alltid målet framför mig och gör det som krävs för att jag och mitt team skall ta oss dit. På Waytobill är jag en ledare som ser till att alla i min närhet får göra det som de är bäst på, det effektivaste sättet är att tillåta de arbeta fritt kring det som de är specialister på. 

Vad skulle du säga är din största styrka när det kommer till att driva företag?
– Min styrka är att engagera och motivera mina medarbetare så att vi till slut uppnår målet, stora som små. Jag trivs med att bygga strategier för att samordna allt, detta i sin tur fungerar som en plan som för oss närmare “det där målet”. Om man vet vad man vill så är det viktigt att bygga upp ett team som delar samma vision, vill samma sak och som kompletterar varandra. Det är av stor vikt att bygga ett team som har olika bakgrunder och erfarenheter, dessa förutsättningar berikar diskussioner internt och det anser jag vara vitalt för företagets framtida utveckling.

Tack så mycket för den intressanta och givande talstunden. Vi önskar dig och Waytobill all lycka till i den fortsatt intensiva kommersiella fasen som för er närmare de långsiktiga målen.