Finanstid har fått den stora äran att intervjua Jesper Starander, VD för Investmentbolaget Star Innovation Group (“SIG”), som under 2021 genererade en avkastning på det egna kapitalet om 39 procent. SIG är ett svenskbaserat investmentbolag som grundades 2019 och investerar primärt i bolag som på ett eller annat sätt agerar hållbart – vilket återspeglas i investmentbolagets gröna logotyp. Just nu välkomnar bolaget nya investerare genom emissionserbjudandet som stänger 24 juni.

Berätta gärna lite om dig själv och vad du har för erfarenheter.
– Jag är en entreprenör och energisk företagsledare som drivit bolag sedan 20 år tillbaka. Under 2019 tillträdde jag som VD och koncernchef för NGM-noterade Smart Energy Sweden Group AB (publ). I samband med detta så upptäckte jag att det fanns ett uppdämt behov på den svenska marknaden vad gäller grönare investmentbolag med inriktning på lönsamma startup- och tillväxtbolag. Det var vid detta tillfälle som Star Innovation Groups spännande resa föddes.

Kan du beskriva bolagets investeringsstrategi?
– Vår affärsidé bygger på att finnas som en förlängd arm till företag vars målsättning är att ta det där extra stora klivet för att utvecklas och växa i näringslivet där vi förmedlar finansiell kapacitet och även mentorskap till startups och tillväxtbolag. Investeringarna sker i onoterade såväl som i noterade bolag som bedriver verksamhet i Sverige men även i övriga Norden. Fortsatt går bolagets verksamhet ut på att utveckla och realisera bolagets investeringar under en tidsperiod av 1-5 år för att skapa ett positivt kassaflöde. Detta ger i sin tur förutsättningar att kunna genomföra nya investeringar och givetvis också aktieutdelningar till SIGABs ägare.

Söker ni exponering mot någon specifik bransch? Om ja, vad är anledningen till detta primära fokus?
– Från SIGABs födelse har tonvikten legat på investeringar i moderna och nytänkande bolag varav flertalet är uppstickare i teknikbranschen. Bolaget begränsar sig dock inte bara till specifika sektorer utan är oberoende opportunister som investerar i olika branscher och företag i varierande mognadsfaser där marknaden är växande och har stor potential enligt vår analys. Dock måste det nämnas att vi har en förkärlek till bolag som kan generera stabila vinstmarginaler i följd av en skalbar affärsmodell samtidigt som bolaget kan bidra till en bättre värld.

Ni siktar på att resa maximalt 11,9 MSEK. Hur planeras emissionslikviden att fördelas?
– Fokus ligger självklart på att få full teckning, men vi ser gärna en bred uppslutning kopplat till ägarstruktur så i själva fördelningen prioriteras antal aktieägare före storleken på innehav. Det ligger också i linje med vår avsikt att notera bolagets aktie. Det resta kapitalet ger oss möjligheten att ta vara på intressanta investeringsmöjligheter som vi identifierat. Med andra ord kommer emissionslikviden att fördelas på ett sådant sätt som bidrar till ökad flexibilitet när det kommer till genomförande av framtida investeringar.

Inom 24 månader planerar ni en notering. Vad är bakgrunden till detta?
Det huvudsakliga målet vi har 2022 och framgent är att uppnå en avkastning på eget kapital om minst 20 procent per år för att i sin tur utveckla och realisera våra investeringar och därmed generera ett positivt kassaflöde. Detta kommer i sin tur att ge de rätta förutsättningarna för att genomföra ytterligare nya investeringar i framtiden. För att åstadkomma detta har vi valt att fokusera på att bygga upp vår portfölj under nuvarande år och inom de kommande 24 månaderna är målsättningen att notera bolaget på lämplig marknadsplats här i Sverige. Noteringen kommer ge både befintliga och nya aktieägare flexibilitet och tillgänglighet i att realisera innehav och köpa in sig i Bolagets aktie.

Finanstid tackar Jesper Starander för en intressant pratstund och passar även på att önska all lycka till när det gäller bolagets utveckling och framtida investeringar.

Läs mer om emissionserbjudandet här!