International Gaming Systems, IGS, har byggt upp en fullskalig global Esport-koncern bestående av Enableware Ltd., Beşiktaş Esports, Battleriff Gaming AB, Prostaker Esports Ventures och IGS Consulting. Marknadens underliggande tillväxt har varit stark under de senaste åren och framtidsprognoserna pekar på en fortsatt hög tillväxttakt. För att ta vara på denna möjlighet så driver International Gaming Systems sin operationella verksamhet i Sverige och England. Bolaget avser att notera sig under Q2/Q3 och vi har fått möjligheten att intervjua Anders Holmstedt, VD för International Gaming Systems som just nu bjuder in nya potentiella investerare genom sitt emissionserbjudande.

Kan du beskriva IGS affärsidé och strategi?
– Den huvudsakliga strategin grundar sig i att skapa ett ekosystem i form av företagsägda SPV:s som utnyttjar varandras styrkor för att realisera individuell och kollektiv lönsamhet. Tillsammans struktureras en Communityplattform där användarna kan ta del av ett brett tjänsteutbud samtidigt som de engagerar sig genom interaktiva aktiviteter. Användarbasen anskaffas främst genom Enabledware Limited som har stora internationella fotbollsklubbar som kunder, exempelvis Paris Saint Germain FC, Besiktas JK och vissa Premier League-klubbar. Genom Enabledware kan vi marknadsföra oss mot en stor massa och erhålla en låg kundanskaffningskostnad (CAC). På plattformen kommer tävlingar arrangeras i samband med e-sportturneringar som sänds live. På den digitala plattformen finns det stora möjligheter för vidare monetärisering. Exempelvis planerar vi att under 2022 förvärva en NFT-studio som tillverkar NFT-spel, Crypto Pay and Play (P2P) samt fotbollsrelaterade NFT:s som kommer finnas till försäljning för medlemmarna på plattformen. Vi kommer även utvecklas till en tredjepartsleverantör av CS:GO-skins och merch för internationella E-sportlag. Alla köp- och säljtransaktioner kommer ske genom en egen kryptotoken.

IGS står inför spännande tider, kan du berätta om de kortsiktiga framtidsutsikterna?
– Det stämmer, bolaget står inför en intressant och intensiv period som karaktäriseras av betydelsefulla operationella aktiviteter som eventuellt kan stärka vår marknadsposition ytterligare. Vi avser att notera oss under Q2/Q3 där syftet är att främja den utarbetade förvärvsstrategin samtidigt som det öppnar upp för nya affärsmässiga möjligheter, slutligen ser jag även det som en viktig del av bolagets varumärkesbyggande. IGS i ett noterat klimat innebär nya förutsättningarna som tillåter oss att arbeta ännu flexiblare. Jag ser det som ett naturligt steg för oss då vi i större utsträckning kommer att kunna kapitalisera på en marknad där framtidsutsikterna är attraktiva.

Varför väljer ni att notera er?
Idag driver IGS sin operationella verksamhet i Sverige och England, denna struktur kommer att bestå eftersom vi tydligt identifierat en rad fördelar på båda marknaderna. Exempelvis är esport stort och accepterat i Sverige, man kan kalla det en väl bearbetad marknad och självklart skall vi utnyttja den lägesbilden. I ett noterat klimat kommer vi få ökad flexibilitet i allt vi gör, framför allt i termer av att genomföra förvärv som kan integreras i vår koncern på ett betydligt effektivare sätt. Under dessa förutsättningar kan vi trimma ner overheadkostnaderna vilket resulterar i en potentiellt starkare marginalexpansion. Avslutningsvis vill jag bara påminna om att denna marknad är global och affärsmöjligheter finns överallt om man vill, när vi är noterade är jag övertygad om att det kommer främja vår internationella expansion.

Ni siktar på att resa 15 MSEK nu, hur kommer emissionslikviden att användas?
– Först och främst kommer cirka 50 procent av det intagna kapitalet gå till finansiering av förvärv som skall skapa ett mervärde för vår befintliga Communityplattform. Vi har en väldiversifierad pipeline som består av förvärvsobjekt i olika storlekar. Objekten öppnar huvudsakligen upp för nya intäktsströmmar genom nya tjänsteerbjudanden men även för nya marknader och målgrupper. Den andra halvan av det intagna kapitalet kommer att gå till vidareutveckling av interna mjukvarusystem som återfinns i våra dotterbolag. Den digitala infrastrukturen kräver löpande underhåll och med alla nya projekt som vi kommer sjösätta under de kommande åren så är det av vikt att allt fungerar optimalt.

Läs mer om bolaget och deras emission här!