Evoution, en ledande spel- och underhållningsleverantör, rapporterade ett starkt fjärde kvartal 2022 med en ökning av rörelseintäkterna med 36% till 407,5 MEUR (300,2). EBITDA ökade med 35% till 279,5 MEUR (206,9), motsvarande en marginal på 68,6% (68,9). Periodens resultat uppgick till 223,5 MEUR (171,6), medan vinsten per aktie uppgick till 1,05 EUR (0,80). Under helåret 2022 ökade rörelseintäkterna med 36% till 1 456,7 MEUR (1 068,8) och EBITDA ökade med 37% till 1 008,4 MEUR (734,7), med en marginal på 69,2% (68,7). Periodens resultat uppgick till 843,4 MEUR (605,4) och vinsten per aktie uppgick till 3,95 EUR (2,83).

VD Martin Carlesund kommenterade resultaten och nämnde att Evolutions arbetare hade gjort ett exceptionellt jobb under de utmanande marknadsförhållandena, trots den utmanande marknadsmiljön som påverkade återhämtningen i den postpandemiska världsekonomin. Han förväntar sig en EBITDA-marginal på 68-71% för helåret 2023 med tanke på den stora osäkerheten i världen.

Intäkterna från livekasino ökade med 41,1% jämfört med föregående år, medan RNG-intäkterna ökade med 5,1% jämfört med föregående år. Carlesund nämnde att resultatet för RNG-intäkter fortfarande var under förväntningarna och att Evolution måste öka effektiviteten och kvaliteten i sin egen produktion för att uppnå tvåsiffrig tillväxt.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 EUR per aktie (1,42).

I sammanfattning rapporterade Evolution ett starkt fjärde kvartal och helår 2022, med en ökning av intäkterna och en stadig prestanda under de utmanande marknadsförhållandena. Företaget fortsätter sin ambition att alltid göra bättre och förväntar sig en EBITDA-marginal på 68-71% för helåret 2023.