Kinesiska fastighetsbolaget Evergrande Group tappade 2,2 miljarder dollar, vilket motsvarar 79 procent av bolagets marknadsvärde, på måndagen när dess aktier återigen började handlas igen på Hongkong-börsen. Detta var ett viktigt steg för det fastighetsföretag som är mest skuldsatt i världen, för att omstrukturera sina utlandsskulder.

Som mest rasade Evergrande Group 87 procent, något som skedde under den inledande handeln. Enligt Reuters innebar nedgången att närmare 2,4 miljarder dollar gick upp i rök. Aktien stängde 78,79 procent ner på måndagen.

Evergrande befinner sig mitt i en kris i Kinas fastighetssektor, vilken har resulterat i en rad skuldsaneringar sedan slutet av 2021. Under 17 månader har fastighetsbolagets aktiehandel varit avstängd.

Företaget är för närvarande i färd med att få godkännanden från sina fordringsägare och domstolar för att kunna genomföra sin plan för skuldomstrukturering. Under måndagen meddelade de att de skulle skjuta upp möten med fordringsägarna med en månad. Syftet är att ge mer tid för att öka engagemanget från fordringsägarna och främja ett informerat beslutsfattande.

De planerade mötena för omstruktureringsplanen har nu flyttats till den 26 september istället för att äga rum direkt på måndagen. Trots detta hade många fordringsägare redan registrerat sina röster innan den tidsfrist som inföll förra onsdagen, då formulär skulle lämnas in.

För att kunna godkänna planen behöver Evergrande stöd från över 75 procent av innehavarna av varje skuldkategori. Planen erbjuder fordringsägarna olika alternativ, inklusive byte av skuld mot nya obligationer och instrument kopplade till aktier, vilka är säkrade med företagets egna aktier samt aktier i dess enheter som är noterade på Hongkong-börsen.