En ny era för HR med CSRD

EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning ger HR mer att göra men öppnar samtidigt dörrar till nya möjligheter. Detta nya direktiv, som är en del av European Sustainability Reporting Directive (CSRD), kräver att företag med fler än 500 anställda måste inkludera både miljömässiga och sociala faktorer i sin rapportering. “Detta skapar en stor möjlighet för HR att ta en mer strategisk roll inom företagets ledning,” förklarar Maria Duni, nordenchef på Personio.

Mer än bara compliance

Förändringen är inte bara en administrativ börda. Genom att företagen behöver rapportera om allt från arbetsvillkor till likabehandling, inklusive anställningstrygghet, arbetstider, löner samt hälsa och säkerhet, bidrar HR inte bara med viktig data utan spelar också en central roll i att forma företagets strategiska riktning. “HR-avdelningar behöver inte bara leverera denna data, de behöver också se till att de faktiskt bidrar till en bättre arbetsplats och samhälle,” säger Duni.

Dialog och delaktighet

Ett annat centralt element i direktivet är kravet på dialog med anställda och deras representanter. Detta innebär att HR-avdelningar kommer att behöva arbeta närmare än någonsin med personalen för att säkerställa att rapporteringen är både transparent och inkluderande. “Att ha en öppen kommunikationskanal är avgörande för att förstå och adressera de anställdas behov och förväntningar,” tillägger Duni.

Teknikens roll

För att kunna hantera den ökade mängden data effektivt, är det viktigt att HR-avdelningar investerar i och utnyttjar rätt tekniska lösningar. Databaser och analysverktyg som kan hantera och visualisera komplex information blir en oumbärlig resurs. “Rätt teknik kan göra det mycket enklare för HR att uppfylla dessa nya krav och samtidigt tillföra värde till organisationen,” påpekar Duni.

Framtiden för HR

Genom att integrera dessa nya hållbarhetskrav i sin verksamhet, positionerar företagen sig bättre för att attrahera framtidens arbetskraft, speciellt den yngre generationen som prioriterar hållbarhet högt. En stark och tydlig hållbarhetsprofil kan göra ett företag mer attraktivt som arbetsgivare. “Genom att visa att de tar dessa frågor på allvar kan företagen inte bara förbättra sin interna kultur men också sin position på marknaden,” avslutar Duni.

Sammanfattningsvis kräver EU:s nya hållbarhetsdirektiv mycket av HR-avdelningarna, men de erbjuder också en chans att omdefiniera och stärka deras roll inom företagets bredare strategiska mål. Det är en utmaning, men också en möjlighet att leda förändring.